Παρέμβαση αφιέρωμα φορτιστές οχημάτων ΤΑ ΝΕΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΝΕΑ 20/3/2024

Φορτιστές και ηλεκτροκίνηση:  H άποψη

 Του Μάνου Κρανίδη*

*Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, CEO  Τεχνική Εταιρεία Υπηρεσίες-Έργα Μηχανικών,   Διαχείριση Ακινήτων «KRAMA PROPERTY» ,Μέλος ΔΣ ΠΟΜΙΔΑ, , Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου, manoskranidis@gmail.com

Αναμφίβολα η ηλεκτροκίνηση είναι μια νέα τάση της εποχής και η επέκταση της χρήσης ιδιωτικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων είναι θετική. Βέβαια απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων οχημάτων, την ποιότητα κατασκευής τους αλλά βέβαια στην πρακτική δυνατότητα φόρτισής τους εντός των κάθε είδους κτιρίων, και ιδιαίτερα εντός των ιδιόχρηστων ή κοινόχρηστων χώρων των πολυκατοικιών της χώρας και βέβαια στο  ευρύτερο δημοτικό και υπερτοπικό δίκτυο των πόλεων.
Η διαδικασία εγκατάστασης φορτιστών είναι συγκεκριμένη για τα νεόδμητα κτίρια, τις πολυκατοικίες και υφιστάμενα κτίρια. Περιληπτικά, για όλα τα νέα κτίρια, ανεξάρτητα αν προορίζονται για κατοικίες ή γραφεία ή μικτή χρήση, που θα υποβάλλουν αίτημα για οικοδομική άδεια μετά την 1η Μαρτίου 2021, η ηλεκτρολογική τους μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει και εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης για σημεία φόρτισης, ειδικά για τα νεόδμητα κτίρια με περισσότερες από δέκα (10) θέσεις στάθμευσης.  Επίσης σε υφιστάμενα κτίρια, τα οποία είχαν υποχρέωση πρόβλεψης θέσεων στάθμευσης, μπορεί να αποφασιστεί η εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης σε κοινόχρηστους ή και κοινόκτητους χώρους, για την τοποθέτηση ξεχωριστής κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση σημείων φόρτισης. Σε υφιστάμενα κτίρια επιτρέπεται στον ιδιοκτήτη ή δικαιούχο αποκλειστικής χρήσης χώρου στάθμευσης, με αποκλειστική δαπάνη, ευθύνη και επιμέλειά του, η εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης στη δική του θέση στάθμευσης, και η εγκατάσταση και λειτουργία σημείου φόρτισης στην δική του ηλεκτρική παροχή. Η διαδικασία οφείλει να είναι απλή ή να απλοποιηθεί και να αποσαφηνιστεί περαιτέρω ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα μεταξύ των συνιδιοκτητών του κτιρίου και να είναι επαρκής και σαφείς οι υποδομές που πρέπει να υπάρχουν για την σωστή λειτουργία των φορτιστών. Για παράδειγμα οφείλει να υφίσταται τεχνική έκθεση μηχανικού, επαρκής ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση και πυρασφάλεια στο κτίριο με σαφή χρέωση είτε της παροχής του ιδιοκτήτη που έχει τον φορτιστή είτε της κοινόχρηστης παροχής εάν ο φορτιστής είναι κοινόχρηστος.

Τέλος, η Πολιτεία και τοπικά οι ΟΤΑ οφείλουν να εξασφαλίσουν ένα τοπικό δημοτικό δίκτυο φορτιστών για την διεύρυνση των δυνατοτήτων φόρτισής των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Ένα διευρυμένο δημόσιο, κοινόχρηστο και ιδιωτικό δίκτυο φορτιστών θα επιτρέψει την ασφαλή επέκταση της ηλεκτροκίνησης με πλεονεκτήματα για το περιβάλλον και το χαμηλότερο κόστος μεταφοράς.

Είναι όμως σημαντικό να πέσουν σημαντικά τα αρχικά κόστη αγοράς τέτοιων οχημάτων ώστε να αυξηθεί και η απόδοση επένδυσης του τόσο από τους πολίτες όσο και τους κρατικούς φορείς. Γιατί κάθε νέα αλλαγή ή επένδυση δεν επιβάλλεται από νομοθεσίες αλλά κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών με κίνητρα, καθαρή απόδοση, σαφείς εφικτές προδιαγραφές και ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό με σωστή υλοποίηση από την Πολιτεία.

Μοιραστείτε το: