Στη σημερινή εποχή της επικοινωνίας και της δημοκρατίας ο δημόσιος διάλογος είναι απαραίτητος, ελεύθερος και εφικτός. Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις ιδέες του με ευγενή τρόπο και σεβασμό στην άποψη και στην διαφορετικότητα του άλλου.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν είναι μόνο μια προσωπική ιστοσελίδα αλλά ταυτόχρονα ένα παράθυρο ανάπτυξης ανταλλαγής απόψεων, προτάσεων & λύσεων σχετικά με ζητήματα της κοινωνίας μας.

Μία ιστοσελίδα για εποικοδομητική συμμετοχή!

Στην σύγχρονη εποχή της γνώσης και των μεγάλων διεθνών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, στην Ελλάδα μας αξίζει και μπορούμε να πετύχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής με γενική ευημερία.

Είναι κρίσιμο τα επόμενα έτη να δημιουργηθεί προοπτική και ελπίδα στην ελληνική κοινωνία ώστε να αναπτυχθεί με ταχύ ρυθμό και βιώσιμο τρόπο αλλά και αξιοκρατία και δικαιοσύνη.

Κατά την άποψη μου, για ένα ευοίωνο μέλλον κρίσιμα συστατικά αποτελούν:

  • Η νέα εποικοδομητική νοοτροπία μας
  • Η ουσιαστική σύνθεση απόψεων & ιδεών
  • Η ανάδειξη της αξιοκρατίας, των ικανοτήτων και προτερημάτων μας
  • Η ανάπτυξη συνεργασιών, συνεργιών και αλληλεγγύης για το κοινό συμφέρον
  • Η αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν
  • Η εύρεση εφικτών & καινοτόμων λύσεων
  • Η αποτελεσματική πράξη

Σκοπός μου είναι να αναπτυχθούν ζητήματα σε αυτή την λογική!

Για αυτό αξίζει η συμβολή σας.

Καλή δύναμη!

Μάνος

Manos Video Blog

Δείτε βίντεο στο κανάλι μου του Youtube Manos Kranidis σχετικά με χρηστικά πρακτικά ζητήματα οικονομίας, ακίνητης περιουσίας, υποδομών κλπ. Αξίζει να κάνετε εγγραφή-subscribe για την τακτική ενημέρωση σας!

https://www.youtube.com/channel/UCWthV3V-rQyKJ8do6EWMsUQ?view_as=subscriber