Άρθρο στο ΠΑΡΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Νέα Τιμολόγια Ρεύματος!

Τι προβλέπουν τα νέα τιμολόγια ρεύματος – ΑΝΑΛΥΣΗ

Το θέμα των νέων, χρωματιστών τιμολογίων ρεύματος προβληματίζει όχι μόνο τους καταναλωτές αλλά ακόμη και τους ειδικούς ενεργειακούς συμβούλους και επιθεωρητές. Τα ερωτήματα και τα σημεία που προκαλούν αβεβαιότητα είναι πολλά. Γιατί ο κάθε καταναλωτής και το κάθε ακίνητο έχει διαφορετικές ανάγκες και η τελική επιλογή είναι σχετική. Όμως, για μια ορθή, έστω σχετική επιλογή και τακτική το 2024, και γενικά, απαιτείται ένας συμβουλευτικός οδηγός, μια πλήρης παρουσίαση της σημερινής κατάστασης, των διαθέσιμων τιμολογίων, των διαφορετικών προδιαγραφών τους, των παγίδων και των σημείων-κλειδιών της κάθε επιλογής. Παραθέτουμε έναν συνοπτικό συμβουλευτικό οδηγό για την υποστήριξη όλων, φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, στο θέμα των νέων, χρωματιστών τιμολογίων ρεύματος. Η υφιστάμενη κατάσταση και η νέα διαδικασία Στη λιανική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος υπάρχουν σήμερα αρκετοί πάροχοι, με βασικό παίκτη τη ΔΕΗ, η οποία κατέχει το συντριπτικά μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, άνω του 70%. Ο κάθε πάροχος έχει δικά του τιμολόγια και προσφορές, τύπο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, χρέωση ηλεκτρικού ρεύματος και λοιπές συμπληρωματικές χρεώσεις, όπως, δημοτικά τέλη, φόρους, ΕΡΤ κ.λπ. Σήμερα, για παράδειγμα, εκτιμάται ότι υπάρχουν 130 διαφορετικά τιμολόγια από όλους τους παρόχους. Σήμερα, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η αδυναμία καταμέτρησης ανά μήνα και η συνεχής αποστολή έναντι λογαριασμών! Με το νέο σύστημα προβλέπονται τέσσερις γενικές κατηγορίες τιμολογίων, διαφορετικού χρώματος, μπλε, πράσινο, κίτρινο και πορτοκαλί, με συγκεκριμένες γενικές προδιαγραφές που ταξινομούν το κάθε τιμολόγιο, αλλά όχι ένας κοινός, ομοιόμορφος τύπος τιμολογίου. Επίσης, σε κάθε κατηγορία χρώματος τιμολογίου ο κάθε πάροχος μπορεί να προσφέρει εναλλακτικές επιλογές τιμολογίων, εκτός από μία κατηγορία, τα ειδικά πράσινα τιμολόγια, που επίσης πρέπει να έχουν ομοιόμορφο τύπο ανά πάροχο. Άρα και με το νέο σύστημα θα έχουμε πολλά τιμολόγια, όμως θα υπάρχει πιο εύκολη ταξινόμηση σε γενικές προδιαγραφές ανά πάροχο, με κυριότερη το αν είναι σταθερά ή κυμαινόμενα. Αυτό συμβαίνει διότι η χονδρική τιμή αλλάζει διαρκώς και είναι μεταβαλλόμενη βάσει του χρηματιστηρίου ενέργειας, ενώ η λιανική τιμή είναι προφανώς διαφορετική ανά πάροχο. Κάθε πάροχος εφαρμόζει διαφορετικές ε­μπορικές πολιτικές με στόχο την προσέλκυση πελατολογίου και ανάλογα με το προφίλ κάθε καταναλωτή (νοικοκυριό, επιχείρηση κ.λπ.). Από το 2024 ήρθε μια μεγάλη δομική αλλαγή σε σχέση με το 2023 και ειδικά μετά το σημείο της ραγδαίας ανόδου της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από το 2022. Ο πυρήνας αυτής της αλλαγής είναι ότι το 2024 το κράτος σταματάει να ενισχύει τους πάντες για το ρεύμα που καταναλώνουν, δηλαδή οριζό­ντια. Συνεπώς, οι επιδοτήσεις τελειώνουν και διατηρούνται μόνο για τους ευάλωτους συμπολίτες μας, που εμπίπτουν στα λεγόμενα κοινωνικά τιμολόγια. Συνεπώς, μια πρώτη σημαντική παρατήρηση είναι ότι πλέον το 2024 δεν υπάρχει η στήριξη της Πολιτείας και όλοι είναι εκτεθειμένοι σε ενδεχόμενη βίαιη αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας! Η νέα λογική της Πολιτείας είναι ότι από 1/1/2024 όλοι οι καταναλωτές χαμηλής τάσης έχουν επιλέξει, όσο αυτό είναι εφικτό, ένα τιμολόγιο ρεύματος που ανήκει σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες τιμολογίων, που χαρακτηρίζο­νται από τέσσερα χρώματα, με ίδιες γενικές προδιαγραφές ανά πάροχο: το μπλε, το πράσινο, το κίτρινο και το πορτοκαλί χρώμα. Από 1ης Ιανουαρίου 2024 οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να φέρουν συγκεκριμένες χρωματικές σημάνσεις και να ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του προμηθευτή, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη χρωματική κατηγορία στην οποία ανήκουν, και επίσης να κοινοποιούν στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) όλες τις τιμολογιακές παραμέτρους του ειδικού τιμολογίου, που θα ισχύει για κάθε κατηγορία πελατών. Στους λογαριασμούς ρεύματος (ηλεκτρονικούς και έντυπους) και στα άλλα μηνύματα και emails που θα αποστέλλουν οι πάροχοι στους καταναλωτές θα υπάρχει πλέον ο κωδικός QR αλλά και links, τα οποία θα παραπέμπουν στον ιστότοπο δημοσίευσης του εργαλείου σύγκρισης τιμών της ΡΑΑΕΥ. Συνεπώς, οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται κάθε μήνα για την τιμή του τιμολογίου του παρόχου τους και να τη συγκρίνουν με το σύνολο των προσφερόμενων τιμολογίων. Μάλιστα ήδη θα πρέπει όλοι οι καταναλωτές να έχουν λάβει ενημερωτική επιστολή για το πράσινο «ειδικό» τιμολόγιο αλλά και για τα είδη των τιμολογίων που είναι διαθέσιμα από 1/1/2024. Οι καταναλωτές που δεν είχαν επιλέξει κάποιο από τα διαθέσιμα τιμολόγια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 έχουν μεταπέσει αυτομάτως στο πράσινο ειδικό τιμολόγιο από την 1η Ιανουαρίου 2024. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Το μπλε, σταθερό τιμολόγιο Τα τιμολόγια μπλε χρώματος είναι τιμολόγια ορισμένου χρόνου, με σταθερή τιμή προμήθειας (Euro / Kwh) για όλη την περίοδο της σύμβασης με τον προμηθευτή ενέργειας. Προσφέρονται με σταθερή τιμή κιλοβατώρας και παγίου και σύμβαση ορισμένου χρόνου (ένα έως δύο έτη). Δεν υπάρχει ρίσκο σε περίπτωση ανοδικής μεταβολής της χονδρικής τιμής του ρεύματος, ούτε ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά δεν υπάρχει και όφελος σε περίπτωση ραγδαίας πτώσης στη χονδρική τιμή του ρεύματος. Επειδή οι πάροχοι αναλαμβάνουν το ρίσκο ραγδαίας αύξησης της χονδρικής τιμής του ρεύματος, εκτιμάται ότι τόσο η τιμή της κιλοβατώρας όσο και το πάγιο συνήθως δύνανται να είναι υψηλά, και σίγουρα υψηλότερα από τα υπόλοιπα κυμαινόμενα τιμολόγια. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να αποχωρήσει από το μπλε σταθερό τιμολόγιο, καλείται να πληρώσει τέλος πρόωρης αποχώρησης, το οποίο είναι διαφορετικό ανά πάροχο και σύμβαση. Το κίτρινο, κυμαινόμενο τιμολόγιο Το κίτρινο ή αλλιώς κυμαινόμενο τιμολόγιο τώρα καθορίζεται από τις τιμές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, γι’ αυτό και ο καταναλωτής δεν προστατεύεται από τυχόν αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι πάροχοι, ωστόσο, στρέφουν την πολιτική τους σε αυτό το τιμολόγιο, καθώς, όπως υποστηρίζουν, μπορεί να είναι πιο φθηνό από το πράσινο λόγω των εκπτώσεων που θα προτείνουν στα πακέτα τους. Το κίτρινο τιμολόγιο είναι κυμαινόμενο, με μηχανισμό και ρήτρα αναπροσαρμογής, που είναι συνδεδεμένα με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς στο Χρηματιστήριο Ενέργειας. Διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 1) Με καθορισμό τιμής εκ των προτέρων της περιόδου κατανάλωσης 2) Με καθορισμό τιμής εκ των υστέρων της περιόδου κατανάλωσης. Στα περισσότερα από αυτά τα τιμολόγια η τιμή καθορίζεται στο τέλος του μήνα. Το πράσινο, ειδικό κυμαινόμενο τιμολόγιο Το πράσινο ή αλλιώς ειδικό τιμολόγιο είναι μεν κυμαινόμενης χρέωσης (περιλαμβάνει ρήτρα αναπροσαρμογής), αλλά με κλειδωμένες τις βασικές αρχές τιμολόγησης απ’ την 1η του μήνα. Ο καταναλωτής θα γνωρίζει στις αρχές του μήνα τι καλείται να πληρώσει στον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος για τον επόμενο μήνα και, το κυριότερο, τι τιμές προσφέρουν οι υπόλοιποι πάροχοι. Συγκεκριμένα: Η τελική τιμή της κιλοβατώρας θα ανακοινώνεται κάθε πρώ­τη του μήνα. Οι τιμές θα αναρτώνται σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ (www.energycost.gr). Η βασική τιμή προμήθειας θα παραμένει σταθερή τουλάχιστον για έξι μήνες, ενώ οι συντελεστές του μηχανισμού διακύμανσης θα παραμένουν σταθεροί τουλάχιστον για τρεις μήνες. Το πάγιο είναι έως και 5 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν απότομες αλλαγές στη χονδρεμπορική τιμή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας δεν πρόκειται να επηρεάσουν το ύψος του τρέχοντος λογαριασμού στο πράσινο τιμολόγιο, αλλά οι αναγκαίες διορθωτικές προσθαφαιρέσεις θα περνούν στον επόμενο μήνα κατανάλωσης, με την τιμή όμως να είναι γνωστή από την αρχή του μήνα. Το ειδικό χαρακτηριστικό του είναι πως η δομή του θα είναι απλή και ομοιόμορφη, επιτρέποντας στον καταναλωτή να συγκρίνει τις τιμές όλων των προμηθευτών. Οι καταναλωτές που δεν είχαν επιλέξει κάποιο από τα διαθέσιμα τιμολόγια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 έχουν μεταπέσει αυτομάτως στο πράσινο ειδικό τιμολόγιο από την 1η Ιανουαρίου 2024. Το ειδικό, πράσινο τιμολόγιο είναι ένα για κάθε πάροχο. Το πορτοκαλί, δυναμικό τιμολόγιο των «έξυπνων μετρητών» Το πορτοκαλί τιμολόγιο είναι δυναμικό, με διαφορετικές τιμές ακόμα και μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Προϋπόθεση για την επιλογή του είναι η εγκατάσταση έξυπνου πιστοποιημένου μετρητή στην παροχή των καταναλωτών. Ειδικότερα, παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στους καταναλωτές, διευκολύνει την εξοικονόμηση ενέργειας και στηρίζει την άμεση κάλυψη της ζήτησης. Αφορά ακόμη λίγες χιλιάδες καταναλωτές. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥ Εργαλεία σύγκρισης τιμών παρόχων. Τις τιμές όλων των τιμολογίων, όλων των χρωμάτων και όλων των εταιρειών θα μπορείτε να τις συγκρίνετε στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (www.raaey.gr) καθώς έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία το νέο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών της Αρχής (www.energycost.gr). Από την ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ μπορείτε να δείτε την κατανάλωση ρεύματος και πώς μπορείτε να κάνετε εξοικονόμηση (www.electricitycostcalculator.gr). Επίσης, στο διαδίκτυο υπάρχουν μηχανές σύ­γκρισης τιμών (εύρεση μέσω google) και η καλύτερη λύση είναι η σύνταξη μελέτης ενεργειακής επιθεώρησης με προτάσεις εξοικονόμησης από ενεργειακούς επιθεωρητές ή ειδικούς. Η μη επιλογή οδηγεί στο πράσινο τιμολόγιο του παρόχου μας. Σε περίπτωση που δεν έχετε επιλέξει κάποιο χρώμα τιμολογίου αυτόματα έχετε μεταπέσει στο πράσινο, ειδικό τιμολόγιο, για το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να επιλέξετε άλλο πάροχο. Ελεύθερη αλλαγή παρόχου. Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα, οποτεδήποτε το επιθυμεί, να επιλέξει οποιοδήποτε προσφερόμενο τιμολόγιο, υπογράφοντας νέα σύμβαση με τον πάροχο της επιλογής του. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα μπλε, σταθερά τιμολόγια, που από τη φύση τους έχουν μακροχρόνιες συμβάσεις και η λύση τους απαιτεί ρήτρα αποχώρησης, διαφορετική ανά πάροχο και σύμβαση. Προσοχή στο πάγιο και στις ειδικές προσφορές. Σε αντίθεση με το ένα, ειδικό, πράσινο τιμολόγιο, οι πάροχοι μπορούν να παρέχουν περισσότερα του ενός τιμολόγια σε κάθε άλλη κατηγορία, συνδεδεμένα, πολλές φορές, είτε με υπηρεσίες, είτε με εκπτώσεις είτε με άλλα προϊόντα, είτε με συνδυασμό αυτών. Επιπλέον, το ύψος του παγίου μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανά πάροχο. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 1. Να ελέγξετε το προφίλ κατανάλωσής σας, δηλαδή το μέγεθος των τακτικών καταναλώσεων του ακινήτου, από προηγούμενους λογαριασμούς και να ξεκαθαρίσετε το προφίλ ρίσκου σας, ώστε να δείτε τι σας ταιριάζει και τι σας συμφέρει περισσότερο από τη νέα σήμανση των τιμολογίων, δηλαδή εάν είναι καλύτερο να επιλέξετε το μπλε τιμολόγιο, με πιο ακριβή τιμή, αλλά μικρότερο ρίσκο, ή τα κυμαινόμενα, με χαμηλότερη αρχική τιμή, αλλά ρίσκο αύξησης. 2. Να μελετήσετε προσεκτικά τους τιμολογιακούς και συμβατικούς όρους της σύμβασής σας, ειδικά τους κρίσιμους σχετικά με την τιμή ρεύματος, τη χρονική διάρκεια, τις αναπροσαρμογές κ.λπ. ή τους όρους λύσης σύμβασης σταθερής τιμής (μπλε). 3. Σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή, θα πρέπει να έχετε υπόψη το είδος της παροχής, την περίοδο τιμολόγησης, τον κύκλο εκκαθάρισης που κάνει ο ΔΕΔΔΗΕ και τις λοιπές υπηρεσίες που περιλαμβάνει η σύμβαση. 4. Προσπαθούμε να εξοικονομούμε ενέργεια. Γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η ενεργειακή απόδοση τόσο λιγότερη κατανάλωση, άρα και κόστος, έχουμε για περισσότερες παροχές και ώρες λειτουργίας στο ακίνητο. Γι’ αυτό κάνουμε κατάλληλες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (φωτοβολταϊκά, έξυπνα συστήματα, φωτισμός LED, κουφώματα, σύστημα θέρμανσης, ηλιακός κ.λπ.), με τη στήριξη ειδικών ενεργειακών επιθεωρητών ή ειδικών και αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης. Διαφορετικές προτάσεις επιλογής και τακτικές Επιλέγουμε πράσινο τιμολόγιο όταν θέλουμε ευελιξία και γνώση της τιμής του ρεύματος εκ των προτέρων, στην αρχή του μήνα. Η τιμή προκύπτει από έναν σύνθετο, κυμαινόμενο τρόπο υπολογισμού, αλλά αυτό δεν απασχολεί τους καταναλωτές, αφού στην αρχή κάθε πάροχος κάθε μήνα ανακοινώνει την τελική συνολική τιμή. Το πράσινο τιμολόγιο δεν θα είναι αρχικά το πιο οικονομικό της αγοράς, αλλά θα είναι χαμηλότερο από το μπλε, σταθερό. Στο πράσινο τιμολόγιο όλοι οι όροι και συνθήκες χρέωσης είναι ίδιες για τους παρόχους, που έ­χουν μόνο ένα τέτοιο τιμολόγιο, οπότε οι καταναλωτές δεν έχουν το ρίσκο να μπλέξουν με μικρά γράμματα και περίεργους όρους. Με το πράσινο τιμολόγιο μπορεί κανείς άμεσα να συγκρίνει και εύκολα να διαλέξει το φθηνότερο από τα πράσινα κάθε μήνα. Το βασικό πλεονέκτημα του πράσινου τιμολογίου είναι πως διευκολύνει τη σύγκριση των τιμών μεταξύ παρόχων και την ενιαία, διαφανή και απλοποιημένη πληροφόρηση των καταναλωτών για τις τιμές των παρόχων. Επιλέγουμε μπλε τιμολόγιο όταν εκτιμούμε πως οι τιμές ενέργειας θα ανεβούν στο άμεσο μέλλον, και δεν θέλουμε μεταβολές. Όμως, αν οι τιμές ενέργειας παραμένουν χαμηλά, όπως σήμερα, τότε πληρώνουμε περισσότερο σε σχέση με τα λοιπά κυμαινόμενα κίτρινα ή ειδικά κυμαινόμενα πράσινα τιμολόγια. Αν είμαστε πλήρως αποφασισμένοι να έχουμε σταθερή χρέωση, μπορούμε επίσης να κλείσουμε συμβόλαιο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περίοδο. Το συγκεκριμένο τιμολόγιο θα είναι το πιο ακριβό, επειδή ο συγκεκριμένος τύπος δεν περιέχει κυμαινόμενες χρεώσεις, ούτε μηχανισμούς διακύμανσης (δηλαδή ρήτρες αναπροσαρμογής). Στο μπλε τιμολόγιο προβλέπεται τέλος πρόωρης αποχώρησης σε περίπτωση αποχώρησης πριν από τη λήξη της σύμβασης. Ως εκ τούτου, πριν υπογράψουμε τη σύμβαση, ελέγχουμε προσεκτικά το πάγιο και τους ειδικούς όρους. Είναι για συντηρητικούς καταναλωτές, που θέλουν να εκτιμούν σταθερά τα κόστη λειτουργίας του ακινήτου τους, αλλά, εν γνώσει τους, αντιλαμβάνονται και αποδέχονται ότι κατά μεγάλη πιθανότητα πληρώνουν αρχικά παραπάνω από τη μαζική αγορά. Επιλέγουμε κίτρινο τιμολόγιο όταν θέλουμε να ξεκινήσουμε σε χαμηλό επίπεδο τιμής, αλλά αντέχουμε μια τυχόν βίαιη αύξηση που θα υπάρξει, εφόσον ανέβει η χονδρική τιμή του ρεύματος. Επίσης, έχουμε το μειονέκτημα ότι ξέρουμε τι θα πληρώσουμε στο τέλος κάθε μήνα. Στο κίτρινο τιμολόγιο η τιμή κιλοβατώρας μεταβάλλεται σύμφωνα με τις διακυμάνσεις της χρηματιστηριακής αγοράς, οπότε το ρίσκο είναι υψηλό. Είναι κατ’ αρχάς το οικονομικότερο και, όταν οι τιμές ενέργειας πέφτουν, κατά μεγάλη πιθανότητα πληρώνουμε λιγότερο σε σχέση με τα μπλε σταθερά ή και τα ειδικά πράσινα τιμολόγια. Προτάσεις και τακτικές: Από τις ανακοινώσεις των προμηθευτών διαφαίνεται ότι τα μπλε τιμολόγια είναι μεταξύ 14 ευρώ/KWh και 17 ευρώ/KWh. Άρα, οι πάροχοι που έχουν πλήρη και εις βάθος γνώση της αγοράς, και ειδικά η ΔΕΗ, που είναι ο κυρίαρχος παίκτης, εκτιμούν ότι οι τιμές χονδρεμπορικής ρεύματος θα παραμείνουν το 2024 σε χαμηλότερα σχετικά επίπεδα, αφού στο μπλε τιμολόγιο λαμβάνουν και αυτοί ρίσκο. Για τους καταναλωτές χαμηλού ρίσκου και μικρότερων καταναλώσεων το μπλε τιμολόγιο είναι μια πιο ασφαλής επιλογή. Όμως, για ένα μέσο νοικοκυριό μια άλλη τακτική είναι να ξεκινήσει από ένα πράσινο τιμολόγιο και να δει τους πρώτους μήνες την πορεία των τιμών. Έτσι, θα αποφύγει το μεγάλο ρίσκο του κίτρινου τιμολογίου και θα είναι σε οικονομικότερο επίπεδο από το μπλε, σταθερό τιμολόγιο και θα παραμείνει ευέλικτο για μετακίνηση ή αλλαγή προγράμματος και προμηθευτή. Οι καταναλωτές μεγαλύτερου ρίσκου μπορούν να επιλέξουν το κίτρινο, για να ξεκινήσουν στο οικονομικότερο επίπεδο, αλλά υπάρχει η αβεβαιότητα για τη χρέωση κάθε μήνα και το ρίσκο μιας βίαιης ανόδου της τελικής τιμής μέσω του μηχανισμού αναπροσαρμογής. Βέβαια, τους πρώτους μήνες υπάρχει η δυνατότητα για αλλαγή σε ένα πιο ασφαλές τιμολόγιο, πράσινο ή μπλε. Ας ευχηθούμε οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να είναι χαμηλές το 2024, γιατί είναι ένα κοινωνικό αγαθό πρώτιστης σημασίας για την ποιότητα ζωής μας. ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Πηγή: https://www.paron.gr/2024/01/15/ti-provlepoyn-ta-nea-timologia-reymatos-toy-manoy-kranidi-analysi/

Μοιραστείτε το: