Απαιτούνται Αντισεισμικοί έλεγχοι άρθρο Real News

Δημοσιεύθηκε Real News 190202203

Ο πρόσφατος καταστροφικός σεισμός στην Τουρκία ανέδειξε ξανά τα κρίσιμα διαχρονικά ζητήματα του αντισεισμικού ελέγχου, της αντισεισμικής θωράκισης και της ετοιμότητας εφαρμογής του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την πολιτική προστασία των συμπολιτών μας. Στην Ελλάδα από το 1995 εφαρμόζονται αυστηρέ προδιαγραφές για τις στατικές μελέτες, ενώ υπήρχαν επίσης αντισεισμικοί κανονισμοί από 1959. Τα κτίρια είναι υψηλής ποιότητας και ήδη με αρκετά σεισμικά γεγονότα τα κτίρια στην συντριπτική πλειοψηφία τους έχουν αντιδράσει καλά με υψηλή αντοχή. Όμως υπάρχουν κατηγορίες κτιρίων που πρέπει να ελεγχθούν αντισεισμικά άμεσα, ως υψηλής στατικής σπουδαιότητας και μεγάλης συνάθροισης κοινού όπως δημόσια κτίρια και ειδικότερα σχολεία, ΚΑΠΗ, Δημαρχεία, Παιδικοί Σταθμοί, Νοσοκομεία, Υπουργεία, κλπ. Ενώ και ακίνητα παλαιότητας κατασκευής κατοικίας και επαγγελματικής  χρήσης επίσης απαιτούν αντισεισμικούς ελέγχους και μελέτη στατικής επάρκειας. Τα αυθαίρετα εκ των πραγμάτων αφού έχουν υλοποιηθεί χωρίς άδεια και στατική μελέτη, και ειδικά αυτά που αποτελούν αυτοτελή ακίνητα και όχι τμήματα ακινήτων.

 

Η πολιτεία οφείλει άμεσα, χωρίς καμία καθυστέρηση, πρώτον να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης (πχ επιδότησης) και φορολογικών κινήτρων (πχ έκπτωση κόστος μελέτης στατικής επάρκειας κλπ.) για να γίνουν οι απαραίτητοι αντισεισμικοί έλεγχοι στα ιδιωτικά κτίρια και δεύτερον να επενδύσει, μέσω των ευρωπαϊκών ταμείων, σε ένα πλέγμα αντισεισμικών ελέγχων στα δημόσια και δημοτικά κτίρια. Επίσης, σε συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες να ελεγχθούν, να απλοποιηθούν και να εκσυγχρονιστούν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σεισμού και να εξασφαλιστεί ένας σύγχρονος εξοπλισμός. Εκτιμάται ότι πρέπει να γίνουν χιλιάδες έλεγχοι αφού το 70% των κτιρίων είναι κατασκευής προ έτους 1980 και τα κτίρια συνάθροισης κοινού είναι επίσης εκατοντάδες σε όλη την χώρα. Μάλιστα ήδη εκκρεμούν χιλιάδες αντισεισμικοί έλεγχοι που δεν έγινα μετά τον σεισμό της Πάρνηθας το 1999! Απαιτείται άμεση έναρξη καθώς οι αντισεισμικοί έλεγχοι απαιτούν χρόνο. Άλλωστε μία μελέτη στατικής επάρκειας έχει αναλυτική διαδικασία.  Συντάσσεται από εξιδεικευμένο πολιτικό μηχανικό μετά από επιτόπια πλήρη αποτύπωση του φέροντος οργανισμού, έλεγχο των εγκεκριμένων στατικών σχεδίων της οικοδομικής αδείας και συνοδεύεται από ειδικούς ελέγχους όπως υπέρηχοι, κρουσιμετρησεις, εξόλκευση ήλων, πυρηνοληψία,κλπ. Ενώ τέλος με την χρήση κατάλληλου λογισμικού γίνεται η επίλυση του φορέα και προκύπτει ένα πόρισμα. Για να νέα κτίρια είναι κρίσιμο να συνεχίσει να γίνεται σωστή στατική μελέτη και ουσιαστική επίβλεψη της από τους αρμόδιους μηχανικούς. Το κρίσιμο όμως είναι να ενσωματωθεί άρρηκτα στην φιλοσοφία κάθε ιδιοκτήτη και επενδυτή ότι η επένδυση στην σωστή στατική μελέτη, αντισεισμική κατασκευή και στον ενδελεχή έλεγχο στατικής επάρκειας των υφισταμένων κτιρίων είναι κινήσεις προστασίας και της μεγαλύτερης υπεραξίας που αφορά την ασφαλή ζωή, οίκηση, κοινωνική και επαγγελματική δράση.

Μοιραστείτε το: