ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ , ευκαιρίες και σημεία προσοχής_ άρθρο Real News

Δημοσιεύθηκε REAL NEWS 16/10/2022

Σήμερα, η ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων, ειδικά αυτών παλαιότητας άνω της 20ετίας,  είναι αναμφίβολα μια σημαντική θετική δράση υπεραξίας τόσο για κάθε ιδιοκτήτη όσο και για την πολιτεία συνολικά. Η ενεργειακή αναβάθμιση-ανακαίνιση των ακινήτων όμως απαιτεί ρευστότητα και σημαντικούς επενδυτικούς πόρους. Ο νέος κύκλος του προγράμματος επιδότησης ενεργειακών παρεμβάσεων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ  για μικρομεσαίες επιχειρήσεις προϋπολογισμού 200 εκατ.ευρώ έχει, βάσει του οδηγού που προδημοσιεύθηκε, συγκεκριμένες προδιαγραφές με ευκαιρίες – δυνατότητες και σημεία προσοχής.

Οι κυριότερες ευκαιρίες είναι:

 1. Εντάσσονται υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέχρι 250 εργαζόμενους και κύκλου εργασιών 50 εκατ. ευρώ κλάδων εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.
 2. Ο προϋπολογισμός των δράσεων φτάνει για κλάδους εμπορίου και υπηρεσιών τα 100.000 ευρώ και για τουρισμό τα 500.000 ευρώ.
 3. Η επιδότηση είναι 50% για μικρές επιχειρήσεις (έως 50 εργαζομένους) και 40% για μεσαίες επιχειρήσεις (50-250 εργαζομένους)
 4. Επιλέξιμες δαπάνες αφορούν δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση θερμομόνωσης και συστημάτων θέρμανσης-ψύξης, αερισμού, φωτισμού, ζεστού νερού χρήσης, σκίασης φωτοβολταϊκών, ανεμογεννήτριες, γεωθερμίας, αποθήκευσης ενέργειας, συσκευές διαχείρισης ενέργειας.
 5. Το υπόλοιπο ποσό εκτός της επιδότησης μπορεί να χρηματοδοτηθεί με ίδια ή άτοκα δανειακά κεφάλαια, των οποίων η απόδοση θα είναι υψηλή λόγω επιδότησης.
 6. Απαιτείται ελάχιστη ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 3 κατηγοριών ενεργειακής κατάταξης, μείωση εκπομπών CO2 35%Και εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 35%.

Τα κυριότερα σημεία προσοχής είναι:

 1. Λόγω μικρού προϋπολογισμού θα ενταχθούν λίγοι ωφελούμενοι (περίπου 2000 επιχειρήσεις)
 2. Εντάσσονται νόμιμα πολεοδομικά ακίνητα ή ρυθμισμένα ή νομιμοποιημένα
 3. Η αναβάθμιση των κτιρίων είναι κατά ελάχιστο 3 κατηγορίες ενεργειακής κατάταξης και η κατάταξη των ωφελούμενων εξαρτάται από το εύρος της ενεργειακής αναβάθμισης, άρα απαιτείται ένα πλέγμα πολλών παρεμβάσεων άρα μεγαλύτερου προϋπολογισμού άρα απαιτείται αναλυτική προσεκτική ενεργειακή μελέτη
 4. Το υπόλοιπο ποσό εκτός της επιδότησης μπορεί να χρηματοδοτηθεί με δάνειο άρα πρέπει να πληρούνται οι όροι των τραπεζών για να δοθεί.
 5. Η ένταξη θα γίνει με βαθμολογία και όχι με ταχύτητα αίτησης first serve. Το κυριότερο κριτήρια είναι το εύρος εξοικονόμησης σε σχέση με τον προϋπολογισμό.

ΑΡΑ το νέο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για λίγες επιχειρήσεις με κτίρια παλαιότερης κατασκευής και εύρος συνδυασμού πολλών παρεμβάσεων με όσο το δυνατόν μικρότερο προϋπολογισμό. Για αυτό η κυριότερη συμβουλή, για ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ, αλλά και γενικά για έργα ενεργειακών αναβαθμίσεων, είναι να γίνει  σωστή ενεργειακή μελέτη και πολεοδομικός έλεγχος και προετοιμασία του κάθε ακινήτου ξεχωριστά και ειδικά! Καλή επιτυχία.

 

Μοιραστείτε το: