Η αποκαλυπτική ακτινογραφία ΕΝΦΙΑ και το μυστικό προσοχής!

άρθρο που δημοσιεύθηκε στο fimotro.gr

Τα φετινά εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ που έλαβαν πριν λίγες ημέρες 7.248.551 πρόσωπα, εκ των οποίων τα 7.180.009 αφορούν φυσικά πρόσωπα και 68.542 τα νομικά πρόσωπα είναι αποκαλυπτικά.

Συνοπτικά τα κύρια στατιστικά στοιχεία, που ανακοινώθηκαν από την ΑΑΔΕ, είναι:

 

 • 155.209 φυσικά πρόσωπα καλούνται να πληρώσουν ΕΝ.Φ.Ι.Α. συνολικού ύψους 2.093.343.018,69 ευρώ. Επίσης 59.235 νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να καταβάλουν ΕΝ.Φ.Ι.Α. συνολικού ποσού 494.197.007,36 ευρώ.
 • 1.272.745 φορολογούμενοι έχουν 50% έκπτωση θα πληρώσουν συνολικά 80,8 εκατ. ευρώ., ενώ 59.235 ιδιοκτήτες θα δουν μηδενικά εκκαθαριστικά λόγω μείωσης εισοδημάτων.
 • 2,39 δισ. ευρώ είναι ο κύριος φόρος των φυσικών προσώπων με το συμπληρωματικό φόρο στα 368 εκατ. ευρώ, ενώ για τα νομικά πρόσωπα ο κύριος φόρος είναι 216 εκατ. ευρώ και ο συμπληρωματικός 278 εκατ. ευρώ, σύνολο 3,25 δισεκατομμύρια ευρώ για τον ΕΝΦΙΑ.

Παράλληλα τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά για την κατανομή της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα.

 1.    751.036 φορολογούμενοι κατέχουν ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 60.000 ευρώ. Αντιστοιχούν στο 66,17% του συνόλου.
 2. 406 φορολογούμενοι κατέχουν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας από 60.000,01 έως 70.000 ευρώ. Αποτελούν το 4,78% του συνόλου.
 3. 317 φορολογούμενοι κατέχουν ακίνητη περιουσία αξίας από 70.000,01 έως 80.000 ευρώ. Αποτελούν το 3,95% του συνόλου.
 4. 787.420 φορολογούμενοι διαθέτουν ακίνητα συνολικής αξίαςαπό 80.000,01 έως 1.000.000 ευρώ. Ειδικότερα καλούνται να καταβάλουν 1,299 δισ. ευρώ. Αντιστοιχούν στο 24,89% του συνόλου.
 5. 830, ο μικρότερος αριθμός, είναι ιδιοκτήτες ακινήτων που η συνολική αξία τους υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία, μάλιστα, καταγράφεται αύξηση σε σχέση με πέρυσι κατά 490 άτομα. Αντιστοιχούν μόλις στο 0,21% του συνόλου, ενώ ο μέσος φόρος που θα πληρώσουν ανέρχεται σε 15.596,37 ευρώ.

Τα παραπάνω στοιχεία οδηγούν στα ακόλουθα κύρια συμπεράσματα:

 •  Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ιδιοκτήτες με χαμηλή συνολική αντικειμενική αξία κάτω των 80.000€
 • Ένα σημαντικό ποσοστό ιδιοκτητών (26%) έχει μικρομεσαία ακίνητη περιουσία μικρομεσαία 80χιλ-μέχρι 1εκ αντικειμενική αξία
 • Ο συμπληρωματικός φόρος αποτελεί το 15% του συνολικού φόρου ΕΝΦΙΑ και για αυτό πρέπει η κατάργηση του να σημαίνει την μείωση του συνολικού ποσού του ΕΝΦΙΑ κατά 370εκ και όχι την μετάθεση του στον κύριο φόρο!

Τα ανωτέρω στοιχεία δείχνουν το πλατύ εύρος και μικρό μέγεθος της ιδιοκτησίας στην Ελλάδα,  την ανάγκη στήριξης του μικρομεσαίου ιδιοκτήτη και επιχείρησης, με πρώτη ενέργεια την ραγδαία πτώση του συνολικού ΕΝΦΙΑ (άνω του 50%) ή/και την συγχώνευση του σε ένα ευρύτερο τέλος ακίνητης περιουσίας μέσω Δήμων με ευρύτερη ανταποδοτικότητα πέρα της καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Ενώ τα ίδια στοιχεία επιβεβαιώνουν  την σημασία νέων κινήτρων όπως η απαλλαγή της φορολογίας γονικής παροχής μέχρι 800 χιλιάδες αντικειμενική ή χρηματική αξία, που αφορά σε μικρό η μεγάλο βαθμό σχεδόν όλους του ιδιοκτήτες.

Εν κατακλείδι το κρίσιμο σημείο προσοχής για τον ΕΝΦΙΑ και εν γένει για την αξιοποίηση ακινήτων είναι η σωστή αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας μας, η εξασφάλιση της νομιμότητας της και η ορθή καταγραφή στο Ε9.  Έτσι εξασφαλίζεται η σωστή αξιοποίηση της και η αποφυγή αναδρομικής φορολογίας, τελών και προστίμων αλλά και η απρόσκοπτη μεταβίβαση η μίσθωση της στο μέλλον.

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το: