Τα 7 βήματα-μυστικά για επιτυχημένους χρωματισμούς και μονώσεις

Δημοσιεύθηκε Political 09-07-2021

Η συντήρηση των ακινήτων και κτιρίων είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη διαδικασία, ειδικά όταν το 85% του κτιριακού αποθέματος της χώρας είναι κατασκευής παλαιότητας προ του 1990. Δύο κρίσιμες εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης είναι 1) οι μονώσεις, θερμομόνωση και υγρομόνωση, και 2) οι χρωματισμοί, εσωτερικοί κι εξωτερικοί. Είναι έργα συνήθη που για την επιτυχημένη υλοποίηση τους είναι σημαντικά τα ακόλουθα 7 βήματα-μυστικά.

  1. Να γίνει η υλοποίηση των έργων χρωματισμών και μονώσεων την κατάλληλη χρονική περίοδο και ποτέ χειμώνα με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ή καλοκαίρι με καύσωνα.
  2. Να συνταχθεί σχετική οικονομοτεχνική μελέτη από εξειδικευμένο μηχανικό ώστε να έχουν εξασφαλιστεί οι κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές και να προσεγγιστεί σωστά ο τελικός προϋπολογισμός.
  3. Να εξασφαλιστεί η σωστή πολεοδομική αδειοδότηση, ανάλογα την περίπτωση, είτε πρέπει να εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας ή άδεια δόμησης η απλή βεβαίωση άρθρο 30 Ν.4495/2017.
  4. Να γίνει σωστή προετοιμασία του έργου, των τεχνικών απαιτήσεων, των μέτρων ασφαλείας ειδικά όταν απαιτούνται ικριώματα (και ασφάλισης του έργου) και βεβαία του ορθολογικού χρονοδιαγράμματος εργασιών. Η υπερβολική χρονική πίεση δεν ωφελεί, το έργο πρέπει πρώτα να υλοποιηθεί σωστά έστω εάν καθυστερήσει και 1 ημέρα.
  5. Να επιλεγούν εξειδικευμένα συνεργεία και εργολάβοι, με ένα σχετικό φάσμα έργων και καλές συστάσεις. Τα έργα εξωτερικών χρωματισμών και μονώσεων δεν μπορούν να γίνονται από τον καθένα, απαιτείται εμπειρία, εξειδίκευση και γνώση.
  6. Να επιλεγούν υλικά α ποιότητας σε όλες τις φάσεις του έργου, τόσο υλικά προεργασίας πχ στόκοι, αστάρια όσο και τελικής επιφάνειας όπως χρώματα, μονωτικά και επιχρίσματα. Είναι λάθος να γίνεται εξοικονόμηση κόστους με επιλογή υλικών 2ης ποιότητας γιατί οι εργασίες αυτές γίνονται 1 φορά ανά αρκετά χρόνια και πρέπει να υλοποιούνται άρτια για την σωστή συντήρηση και αναβάθμιση του ακινήτου. Άλλωστε η ελληνική αγορά έχει προμηθευτές με υλικά χρωματισμών και μονώσεων άρτια.
  7. Να υπάρχει πάντα πλήρη τεχνική επίβλεψη από αρμόδιο μηχανικό και τεχνικά να εφαρμόζονται σωστά τόσο η αρχική επιφάνεια του ακινήτου πχ αποκατάσταση φθορών ή υγρασιών, στοκάριμα, αστάρωμα, αρχικά επιχρίσματα όσο και η τελική βασική στρώση πχ χρωματισμός, τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών και τελική στρώση στεγάνωσης ή ασφαλτόπανο. Η σωστή τελική εφαρμογή είναι κρίσιμη για την επιτυχία του έργου και η σωστή επίβλεψη είναι ένας παράγοντας εγγύησης αποτελέσματος.

Οι εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης, όπως χρωματισμοί και μονώσεις, προσδίδουν άμεση και πραγματική υπεραξία στα ακίνητα και κτίρια μας. Εξασφαλίζουν την ποιοτικότερη οίκηση, επαγγελματική χρήση και διατηρούν την πραγματική αξία του ακινήτου σε υψηλό επίπεδο. Δημιουργούν πιο όμορφα ακίνητα, τα αναβαθμίζουν ενεργειακά και αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα όπως των υγρασιών. Η σωστή υλοποίηση τέτοιων έργων είναι μια σημαντική υπόθεση και για να επιτευχθεί απαιτείται γνώση και σωστός σχεδιασμός, τα 7 βήματα-μυστικά είναι μια απλή και αποτελεσματική βάση. Καλή επιτυχία.

Μοιραστείτε το: