Οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές ως καταλύτης ανάπτυξης

Δημοσιεύθηκε στο portal www.enikonomia.gr

Ένα κορυφαίο εργαλείο για ένα νέο σπιράλ υγιούς ανάπτυξης και για την προσέλκυση των απαραίτητων νέων επενδύσεων, ξένων και εγχώριων, μικρών και μεγάλων, είναι ένα σταθερό, απλό, δίκαιο και με χαμηλούς συντελεστές φορολογικό σύστημα.

Ειδικά για την ελληνική οικονομία αποτελεί μια ουσιώδη ανάγκη. Ένα φορολογικό σύστημα χαμηλών συντελεστών, με ταυτόχρονες αυστηρές ποινές φοροδιαφυγής, οδηγεί στην αύξηση της απόδοσης των νέων επενδύσεων, στη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των μικρομεσαίων επενδυτών και επιχειρηματιών, στην επακόλουθη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τελικά στην αύξηση της εσωτερικής ζήτησης η οποία με την σειρά της θα φέρει νέες επενδύσεις και αύξηση της κατανάλωσης, μισθών και ούτω κάθε εξής.

Τα δημοσιονομικά οφέλη είναι ισχυρά αφού μέσω της σημαντικής αύξησης της φορολογητέας ύλης, ήτοι του όγκου συναλλαγών ή πωλήσεων, θα αυξηθούν με υγιή και βιώσιμο τρόπο τα φορολογικά έσοδα.

Ας γίνει ομοφώνως αντιληπτό ότι τα δημοσιονομικά έσοδα είναι αυτά που προέρχονται από το όγκο συναλλαγών και όχι από την απρόσοδη κατοχή περιουσιακών στοιχείων!

Την περίοδο του μνημονίου δύο κλασσικά παραδείγματα  είναι του φόρου πετρελαίου και του ΦΠΑ εστίασης, όπου στο πρώτο οι υψηλοί συντελεστές φορολόγησης οδήγησαν σε μείωση φορολογικών εσόδων, ζήτησης με ψύχος κατοικιών και ανθρώπων και στο δεύτερο οι χαμηλότεροι συντελεστές σε διατήρηση ή αύξησης επενδύσεων και θέσεων εργασίας με επιτυχημένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Πεδίο δόξης λαμπρό είναι ο κλάδος των ακινήτων και των κατασκευών, που απαξιώθηκε λόγω κυρίως της υψηλής μη αναπτυξιακής φορολογίας κατοχής.

Η πτώση του ΦΠΑ της τάξης του 23% στις αγοραπωλησίες νεόδμητων κατοικιών και στην ανακαίνιση επαγγελματικών χώρων είναι επιβεβλημένες κινήσεις που θα ξεσκαλώσουν την αγορά και θα αυξήσουν τα δημόσια έσοδα.

Επίσης η μείωση του ΦΠΑ για ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων ή ακινήτων θα δώσει αναπτυξιακή ώθηση. Ενώ η κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου του ΕΝΦΙΑ και η απλοποίηση των πολύπλοκού φόρου υπεραξίας θα αλλάξουν σημαντικά το βαθμό ελκυστικότητας για νέες επενδύσεις ακινήτων!

Σήμερα στην Ελλάδα η αναγκαία αναπτυξιακή οικονομική πολιτική οφείλει να στηρίζεται σε ένα φορολογικό σύστημα αυστηρό, απλό, με κίνητρα και χαμηλούς συντελεστές και όχι σε φόρους απρόσοδης κατοχής περιουσιακών στοιχείων.

Ας εντάξουμε μια τέτοια φορολογική φιλοσοφία σε ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης και ας την θέσουμε σοβαρά, τεκμηριωμένα και επιτακτικά στους δανειστές και εταίρους μας ειδάλλως ας την εφαρμόσουμε έστω «μονομερώς» και ας δικαιωθούμε από τα αποτελέσματα.

Μοιραστείτε το: