Καταλύτης Ανάπτυξης

Δημοσίευση του άρθρου στην Real News, ένθετο Real Money, την 16-3-2014

Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, ακίνητης ή κινητής, οποιασδήποτε μορφής, είναι κορυφαίας σημασίας για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Άλλωστε η διαχρονική αδράνεια αποτελεί ένα κορυφαίο «σκάνδαλο» της περιόδου της 30ετούς μεταπολίτευσης με την τραγική κατάληξη το 2010. Ειδικά στη σημερινή κρίσιμη ιστορική καμπή, η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μπορεί δυνητικά να αποτελέσει τον απόλυτο καταλύτη ανάπτυξης με την ενεργοποίηση κρίσιμων επενδυτικών κεφαλαίων. Πρώτιστη προϋπόθεση η εφαρμογή ενός συγκροτημένου σχεδίου ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ως το πλαίσιο της στρατηγικής αξιοποίησης.  Εξάλλου η επίτευξη της ανάπτυξης είναι κορυφαίας σημασίας ώστε η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας των πολλών δις να λάβει χώρα με αξίες εύλογες και όχι υποτιμημένες. Ο αδιαπραγμάτευτος στόχος οφείλει να είναι η μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης κάθε επενδυτικής συμφωνίας τόσο για την ελληνική κοινωνία όσο και για τους επενδυτές. Ιδανικό εργαλείο οι επενδυτικές συμμαχίες, κράτους και επενδυτών, βάσει μιας λογικής αμοιβαίων οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών, στοχεύοντας τελικά σε μια win-win κατάσταση και βέβαια σε πολλαπλά οφέλη για τους έλληνες πολίτες και τα ελληνικά συμφέροντα.

Οι βασικοί όροι των συμμαχιών αυτών επιβάλλονται από την κοινή λογική και την πραγματικότητα, με πρωτεύοντες τους ακόλουθους:

  1.  Την  σταθερή αύξηση των δημοσίων εσόδων και του ΑΕΠ.
  2. Την ενεργοποίηση ελληνικών επενδυτικών κεφαλαίων.
  3. Την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας.
  4. Την βιώσιμη αξιοποίηση και ο εκσυγχρονισμός των υπό παραχώρηση υποδομών ή προς αποκρατικοποίηση οργανισμών
  5. Την διάχυση της ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία και ειδικά στο μικρομεσαίο τομέα.
  6. Την ικανοποιητική απόδοση των κεφαλαίων των επενδυτών
  7. Την περαιτέρω επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων επενδυτών στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και ευρύτερα στη διεθνή οικονομία.
  8. Την πλήρη εξασφάλιση θεμάτων ασφαλείας, περιβάλλοντος και άμυνας της χώρας.

Την τετραετία των μνημονίων η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας χαρακτηρίζεται από αβελτηρία και αναποτελεσματικότητα. Χιλιάδες δημόσια ακίνητα παραμένουν αναξιοποίητα ή απαξιωμένα με προεξέχων παράδειγμα το ακίνητο του Ελληνικού, σημείο με κορυφαία χαρακτηριστικά παγκόσμιας κλίμακας. Οι αποκρατικοποιήσεις προχωρούν αλλά με δειλούς ρυθμούς και χωρίς  ένα σαφές δυναμικό αναπτυξιακό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η μεγάλη πρόκληση της ευρείας προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων παραμένει ανεκπλήρωτη. Το ελκυστικό επενδυτικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον δεν αποτελεί ακόμη ξεκάθαρη πραγματικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε σπουδαίος διαγωνισμός δημόσιας αξιοποίησης καταλήγει τελικά με μόνο ένα επενδυτικό σχήμα. Το υπέρογκο δημόσιο χρέος και η συνεχιζόμενη ύφεση προβάλλουν ως κολοσσιαία εμπόδια προς επίλυση. Αλλά το μεγάλο ζητούμενο η λειτουργία του κράτους ως στρατηγείο, ρυθμιστής-ελεγκτής, πόλος διασφάλισης του κοινωνικού και εθνικού συμφέροντος, κατ’ ουσία ως υποστηρικτής των υγιών επενδύσεων. Εν κατακλείδι τα τελευταία έτη η κομβική σημασία της αμφίδρομης σχέσης  αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας και ανάπτυξης έχει γίνει αντιληπτή, με ενέργειες προς την θετική κατεύθυνση. Σαφώς, η ταχεία επιτάχυνση της αξιοποίησης είναι εφικτή, η κοινωνική βούληση υπάρχει, μένει η σαφής, συνεκτική, συναινετική και σταθερή πολιτική δράση για να γίνει η ανάπτυξη πραγματικότητα και έτσι το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας καλύτερο.

Μοιραστείτε το: