Η αξία της ανακαίνισης

Δημοσιεύθηκε στην Real News, ένθετο Real Money 21/4/2017

Τα ακίνητα παλαιότητας, δηλαδή έτους κατασκευής άνω της 20ετίας, έχουν την τιμητική τους στην ελληνική αγορά ακινήτων, αφού αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του υφιστάμενου κτιριακού όγκου. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από το συνολικό κτιριακό απόθεμα στην χώρα των 5 εκατ. κτιριακών μονάδων, κατασκευάστηκε το 85% περίπου μέχρι το 2000 και περίπου 60% πριν το 1980. Στα έτη της οικονομικής και οικοδομικής κρίσης, το ποσοστό ακινήτων παλαιότητας στις συνολικές αγοραπωλησίες ακινήτων έχει αυξηθεί φτάνοντας το 80%. Λογικό, αφού σε μια εποχή περιορισμένης ζήτησης, διαθεσίμων ιδίων κεφαλαίων και δυνατοτήτων χρηματοδότησης, οι τιμές τους είναι χαμηλότερες και πιο προσιτές από τα αντίστοιχα νεόδμητα ή νεότερης (πχ 10ετίας) κατασκευής ακίνητα. Επίσης  το εφικτό ενοίκιο και η ετήσια απόδοση των ακινήτων παλαιότητας είναι κατά κανόνα υψηλότερα από τα αντίστοιχα μεγέθη των νεόδμητων με αποτέλεσμα η επένδυση σε ένα ακίνητο παλαιότητας να αποτελεί αποδοτικότερη και ασφαλέστερη κίνηση. Τα ανακαινισμένα ακίνητα παλαιότητας, ειδικά οι κατοικίες μεταξύ 1979-2000 με θέσεις στάθμευσης και σε κτίρια καλών προδιαγραφών, είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικά προϊόντα στην ελληνική αγορά ακινήτων, ειδικά σε περιοχές με περιορισμένη προσφορά υφιστάμενων νεόδμητων ή νεότερων οικοδομών ή περιορισμένη προσφορά αδόμητων οικοπέδων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Δήμοι Αττικής, κλπ.)

Άμεση ενέργεια μετά τη αγορά ενός ακινήτου παλαιότητας είναι η ανακαίνιση ή ανακατασκευή του, αφού μόνο έτσι αυξάνεται η μελλοντική αξία του. Αναμφίβολα, την εποχή της οικονομικής ύφεσης και της επενδυτικής αβεβαιότητας, η ανακαίνιση ως επένδυση σε ένα ακίνητο παλαιότητας είναι μια αποδοτική επενδυτική ενέργεια αρκεί να γίνει επιτυχημένα και ποιοτικά. H ανακαίνιση έχει πολλαπλά στάδια και μορφές, αφού μπορεί να αφορά απλές εργασίες ανανέωσης όπως  ελαιοχρωματισμός, τρίψιμο ντουλαπών, εσωτερικών θυρών και πατωμάτων ή/και την αλλαγή ειδών υγιεινής αλλά και να φτάσει μέχρι την πλήρη ανακατασκευή του ακινήτου με την ριζική αλλαγή της εσωτερικής διαρρύθμισης, των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των κουφωμάτων, τοποθέτηση θερμομόνωσης, νέας πόρτας ασφαλείας, και νέας εγκατάστασης κλιματισμού, φωτισμού ή θέρμανσης (πχ αντλία θερμότητας). Η αποτελεσματική και ποιοτική ανακαίνιση επίσης προσδίδει άμεση βελτίωση της  ενεργειακής απόδοσης με άμεσο όφελος απόσβεσης για τους ιδιοκτήτες από τα χαμηλότερα κόστη ενεργειακής κατανάλωσης άρα και λειτουργίας του ακινήτου (πχ ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση). Οι ίδιες εργασίες ανακαίνισης, ειδικά ελαιοχρωματισμός και μονώσεις, μπορούν να λάβουν χώρα και στο επίπεδο του κτιρίου επίσης αναβαθμίζοντας την αξία του κτιρίου και των ιδιοκτησιών-ακινήτων σε αυτό. Η επιτυχημένη ανακαίνιση, δηλαδή η προσθήκη αξίας μεγαλύτερης από τον προϋπολογισμό-κόστος επένδυσης (value for money), εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες και έχει ως βασική προϋπόθεση την μελέτη, επίβλεψη καθορισμό κόστους και συντονισμό των εργασιών από ειδικό μηχανικό και με την επιλογή κατάλληλων εξειδικευμένων συνεργείων.

Εν κατακλείδι, δύο τινά προκύπτουν από μια επένδυση και ανακαίνιση ακινήτων παλαιότητας. Πρώτον, η ενίσχυση της μελλοντικής αξίας τους στην αγορά και ενίσχυσης του ενοικίου τους σε περίπτωση μακροχρόνιας αξιοποίησης τους και δεύτερον, η αναβάθμιση της καθημερινής διαβίωσης σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης. Ειδικά η ψυχική ανάταση, εξαιρετικά απαραίτητη σήμερα, είναι η ουσιαστική, άυλη  και κορυφαία υπεραξία που κάνει το ποσό επένδυσης σε μια ανακαίνιση να προσφέρει, εκτός της υλικής υπεραξίας, μια χειροπιαστή προσωπική απόδοση και ευχαρίστηση  οίκησης ανεκτίμητης αξίας.  Την εποχή της οικονομικής και οικοδομικής κρίσης, το ανακαινισμένο ακίνητο παλαιότητας τοποθετείται πλέον σε άλλη ταχύτητα στην αγορά, τόσο όσον αφορά στο επίπεδο διαβίωσης όσο και στην αξία και απόδοση του ως επένδυση σε αυτό. Η Άνοιξη με την βελτίωσή των καιρικών συνθηκών είναι μια εξαιρετική εποχή και τα capital control είναι ένα σημαντικό κίνητρο επένδυσης των χρημάτων μας, με μεγαλύτερη απόδοση, για την αναβάθμιση ακινήτων παλαιότητας.

Μοιραστείτε το: