Δημοσιεύθηκε Real News, Real Money σελ17, 15/12/2019 Η μαζική δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας είναι ο μεγάλος σκοπός για ένα σπουδαίο μέλλον. Μετά από μια βαθειά πρωτόγνωρη κρίση την προηγούμενη δεκαετία, σήμερα υπάρχει η δυνατότητα για μια δομική, δυναμική αλλαγή πορείας. Αυτό γιατί με τα δημόσια οικονομικά ισοσκελισμένα, το δημόσιο χρέος υπό εξυπηρέτηση, […]

Δημοσιεύθηκε στην DEAL NEWS 25/11/2019 Για το 2018, η αξία των αποθεμάτων άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) (δηλαδή η σωρευτική αξία των ιδίων κεφαλαίων των ξένων επενδυτών και των καθαρών δανείων σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα) ανήλθε στα 33,6 δισ. δολάρια. Τα αποθέματα ΑΞΕ της Πορτογαλίας, μιας ευρωπαϊκής χώρας με παρόμοια οικονομικά μεγέθη, παρόμοιο πληθυσμό αλλά και […]

Δημοσιεύθηκε Real News 8/9/2019 Το έργο του Κτηματολογίου είναι κορυφαίο γιατί αποτελεί ένα εργαλείο ανάπτυξης. Όμως, δυστυχώς, κατάντησε μια επένδυση πολλών χαμένων κονδυλίων, με καθυστερήσεις τριών σχεδόν δεκαετιών. Σήμερα είμαστε στη φάση δήλωσης, η οποία ξεκίνησε από το 2018, των 16,5 εκατομμυρίων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων για ακίνητα στο 70% της χώρας. Η γενική συμμετοχή είναι χαμηλή. […]

Δημοσιεύθηκε Real News, Real Money, 28/7/2019 Η νέα κυβέρνηση ξεκίνησε να υλοποιεί μια πολιτική μείωσης φόρων, εισφορών και επιβαρύνσεων, η οποία είναι θετική για την πραγματική οικονομία, δίνοντας μια πρώτη μαζική ώθηση για το απαιτούμενο αναπτυξιακό άλμα.  Oι θετικές πλευρές είναι δύο κατά κύριο λόγο: Πρώτον, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και η […]

Δημοσιεύθηκε Deal News 21062019 Του Μάνου Κρανίδη* *Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc CEO, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ «KRAMA PROPERTY”w Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΠΟΜΙΔΑ, Πρόεδρος ΕΝΙΒΟΠΑ Αναμφίβολα ο τουρισμός αποτελεί το μεγάλο μαξιλάρι της οικονομίας στα έτη της κρίσης και μια προμετωπίδα για μια μελλοντική δυναμική ανάπτυξη. Προσθέτει περίπου 17-18 δις ευρώ στην οικονομία ετησίως, με […]

Δημοσιεύθηκε στην Real News, 7-10-2018. Αναμφίβολα ο τουρισμός αποτελεί το μεγάλο μαξιλάρι της οικονομίας στα έτη της κρίσης και μια προμετωπίδα για μια μελλοντική δυναμική ανάπτυξη. Προσθέτει περίπου 17-18 δις ευρώ στην οικονομία ετησίως, με 25-28 εκ. αφίξεις από το εξωτερικό, με μερίδιο 20-25% του ΑΕΠ και με δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Επίσης, οι νέες […]

Δημοσιεύθηκε στην Real News 06052018 Χωρίς καμία αμφιβολία ένα μείζων εμπόδιο της καθημερινής ζωής των πολιτών, των επενδυτικών πρωτοβουλιών και κλειδί μιας μελλοντικής βιώσιμης δυναμικής ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία, είναι η γραφειοκρατία. Υπολογίζεται ότι σήμερα, το κόστος της γραφειοκρατίας φτάνει και ξεπερνά το 5% του ελληνικού ΑΕΠ ή τα 8 δις ευρώ, ένα ιδιαιτέρως σημαντικό […]

Δημοσιευμένο την 04/11/2015 στα Portal www.real.gr και www.enikonomia.gr Το 2015 ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων ΕΝΦΙΑ τελικά επιστρέφει ίδιος και απαράλλακτος. Η ονομασία του δικαιολογείται μόνο ως προς την ενιαία  εισπρακτική στόχευση του φόρου, αφού μόνιμος μοναδικός στόχος παραμένει, και στο πλαίσιο του 3ου μνημονίου, η στείρα είσπραξη 2,65 δις ευρώ δημοσίων εσόδων με βαρύ αναπτυξιακό […]

Άρθρο στο Portal www.enikonomia.gr Σήμερα ακόμη αναζητείται ένα ρεαλιστικό συνεκτικό εθνικό σχέδιο ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας. Η εποχή της μεταπολίτευσης και η 5ετία των μνημονίων τελικά συνεχίζονται χωρίς η χώρα ακόμη να έχει αποκτήσει μια πραγματική και μελετημένη αναπτυξιακή πυξίδα, έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη ρεαλιστικών δράσεων και δομικών αλλαγών, με στόχο την υγιή […]

Δημοσιεύθηκε στο Περιοδικό ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (www.neapolitiki.gr) Η αναθεώρηση του συντάγματος είναι μια αδιαμφισβήτητη ανάγκη για μια νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης της Ελλάδας. Βέβαια ειδικά στην Ελλάδα σημαντική τίθεται και η ορθή εφαρμογή των υφισταμένων προβλέψεων του Συντάγματος, οι οποίες ειδικά την περίοδο του μνημονίου έχουν, σύμφωνα με τα ελληνικά δικαστήρια, καταστρατηγηθεί σε πολλές περιπτώσεις. Το […]