Άρθρο Απογευματινή : Δυνατά ο τουρισμός το 2024 αλλά με 5 σημαντικές προκλήσεις βιωσιμότητας

Άρθρο Απογευματινή 02/06/2024

Δυνατά ο τουρισμός το 2024 αλλά με 5 σημαντικές προκλήσεις βιωσιμότητας

Του Μάνου Κρανίδη*

*Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc

CEO, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ «KRAMA PROPERTY”

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΠΟΜΙΔΑ, Πρόεδρος ΕΝΙΒΟΠΑ

www.kramaproperty.com,

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό διαχρονικό “πυλώνα” για την ελληνική οικονομία, τόσο σε περιόδους κρίσης όσο και σε περιόδους ανάπτυξης. Τώρα προσελκύει περισσότερους από 30 εκατομμύρια τουρίστες από το εξωτερικό, αντιπροσωπεύει το 20-25% του ΑΕΠ και δημιουργεί περισσότερες από 200.000 θέσεις εργασίας. Επιπλέον, οι νέες επενδύσεις στην ευρύτερη τουριστική βιομηχανία υπολογίζονται ετησίως σε περισσότερα από 10 δισ.ευρώ ευρώ, το οποίο έχει σημαντικό  ρόλο στην υποδομή του νέου ξενοδοχείου (κτίρια, δίκτυα, εξοπλισμός, ανακατασκευή κλπ.) καθώς και ανακαινίσεις ή ενεργειακές αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων. Τα στοιχεία κρατήσεων, επισκεψιμότητας, εισπράξεων του 2023  και του  Α τριμήνου του 2024 είναι εξαιρετικά θετικά ,δημιουργώντας δυναμική για το 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 1ου τριμήνου, οι αφίξεις θα αυξηθούν έως το 2024 κατά 20% και τα έσοδα σε 2ψήφιο επίπεδο επίσης. Η πορεία των υψηλών ποσοστών πληρότητας του Πάσχα, των υψηλών κρατήσεων και των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων επίσης έχει ενισχύσει τη δυναμική για το 2024. Η Ελλάδα έχει γίνει διεθνής προορισμός, προσελκύοντας επισκέπτες από όλες τις χώρες, τόσο στη νησιωτική όσο και ηπειρωτική χώρα. Η Αθήνα και οι μεγαλύτερες πόλεις γίνονται όλο και περισσότερο αυτόνομοι τουριστικοί προορισμοί. Οι προοπτικές για τον τουρισμό είναι ελπιδοφόρες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με δημιουργία σταθερά νέων μορφών ειδικού τουρισμού. Τα μεγάλα πλεονεκτήματα της Ελλάδας παραμένουν η σταθερότητα, η ασφάλεια, η βελτίωση της κυκλοφορίας, το κλίμα, η θάλασσα, η εστίαση, τα αξιοθέατα. Επίσης, η άνοδος των δεικτών ποιότητας υπηρεσιών αποτελεί εξαιρετικό σημάδι βελτίωσης της δυναμικής του τουρισμού στην Ελλάδα.

Αλλά σε αυτό το θετικό κομμάτι υπάρχουν 5 σημαντικές προκλήσεις με αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία και στην καθημερινή ζωή. Επιγραμματικά: 1) Η ανεπάρκεια κρίσιμων υποδομών όπως απορριμμάτων, πεζοδρόμια, οδικών, πρόσβασης, όμβριων, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, ενέργειας, θέσεων στάθμευσης, μαρινών κλπ. 2) Οι ανεπαρκείς εργασιακές συνθήκες και το μεγάλο ζήτημα της διαθεσιμότητας και τιμών στέγης 3) Ο πληθωρισμός και οι υψηλές τιμές των βασικών αγαθών, της εστίασης και του κόστους ζωής 4) Η προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής και του τουρισμού, ειδικά της εποχή της κλιματικής κρίσης. 5) Η άμεση ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής ώστε η αύξηση της τουριστικής ζήτησης να οδηγήσει σε αύξηση του εγχώριου πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και όχι αποκλειστικά των υπηρεσιών με αύξηση του ελλείματος τρεχουσών συναλλαγών και των εισαγωγών.

Ως εκ τούτου, η ελληνική κυβέρνηση, η ευρύτερη πολιτεία οφείλουν παράλληλα να διατηρήσουν την δυναμική του τουριστικού κλάδου και να απαντήσουν στις 5 μεγάλες προκλήσεις για την βιωσιμότητα του κλάδου, της ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Χωρίς αμφιβολία  αυτές είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη βιώσιμη αμοιβαία διατήρηση του τουρισμού και της βιώσιμης ζωής, υψηλής αξίας και ποιότητας! Είναι μια δύσκολη άσκηση αλλά υπάρχει λύση.

 

Μοιραστείτε το: