Άρθρο παρέμβαση ΤΑ ΝΕΑ για τον ρόλο του μηχανικού στα έργα

Δημοσιεύθηκε ΤΑ ΝΕΑ 29042024

Κομβικός και ουσιαστικός ο ρόλος του μηχανικού στα έργα, ανεξαρτήτως εμβέλειας και τεχνικής δυσκολίας.

Του Μάνου Κρανίδη*

*Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,  CEO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ KRAMA PROPERTY

Η πρόσφατη τραγωδία στο έργο ανακαίνισης στον Πειραιά ανέδειξε ξανά την μεγάλη κομβική σημασία του ρόλο του μηχανικού στα τεχνικά έργα. Κάθε τεχνικό έργο, ανεξαρτήτου εμβέλειας ή μεγέθους, οφείλει να ξεκινάει με την ανάθεση και ανάληψη της διοίκησης του, των μελετών και της επίβλεψης του από αρμόδιο επιστήμονα διπλωματούχο μηχανικό. Τα δημόσια και ιδιωτικά έργα μεγαλύτερου βεληνεκούς, εκ του νόμου και θεσμικών διαδικασιών αδειοδότησης απαιτούν την έκδοση άδειας δόμησης με τις κατάλληλες τεχνικές μελέτες, την επίβλεψη των εργασιών και βέβαια την σύνταξη και τήρηση, με ευθύνη του κύριου του έργου και του αρμόδιου μηχανικού, του φακέλου και σχεδίου ασφαλείας των εργασιών και του εργατοτεχνικού προσωπικού.

Στην περίπτωση των τεχνικών έργων ή εργασιών μικρότερης κλίμακας επίσης είναι κομβικής και ουσιαστικής σημασίας ο ρόλος του μηχανικού, ακόμη στις πολλές περιπτώσεις δεν απαιτείται ή δεν επιβάλλεται από την νομοθεσία ή θεσμικές διαδικασίες αδειοδότησης. Ειδικά τα έργα ανακαίνισης ή λοιπών εργασιών συντήρησης, που δεν απαιτούν άδειες δόμησης αλλά έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, είναι αυτά που υποτιμάται η σημασία και επικινδυνότητα τους πολύ περισσότερο. Επίσης σε πολλά μικρότερης τεχνικής δυσκολίας έργα συντήρησης ή ανακαίνισης που μπορούν να υλοποιηθούν με βεβαίωση του άρθρου 30 του Ν.4495/2017, χωρίς να απαιτείται άδεια η έγκριση εργασιών, δεν συμμετέχει μηχανικός και η υλοποίηση τους στηρίζεται μόνο στον εργολάβο. Η εμπειρία των τεχνικών συνεργείων είναι αναμφίβολα σημαντική αλλά η επιστημονική επάρκεια, εξειδίκευση και εμπειρία του αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη. Η αποτελεσματική συνεργασία μηχανικού και εργολάβου δίνει το πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα του έργου.

Η φιλοσοφία του ουσιαστικού ρόλους του μηχανικού αφορά 3 κύριες διαστάσεις ενός έργου, ανεξαρτήτως μεγέθους ή εμβέλειας. 1) Στην εκπόνηση των τεχνικών μελετών του έργου όπως αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικά, κλπ. Κάθε έργο απαιτεί για την ορθή υλοποίηση του μια σωστή πλήρη τεχνική μελέτη ή σειρά μελετών, ακόμη και μια ανακαίνιση ή συντήρηση ή ανακατασκευή ακινήτου, έργα στα οποία συνήθως δεν λαμβάνουν χώρα και υποτιμώνται ως μη αναγκαίες ή υπερβολικές.2) Στην επίβλεψη των εργασιών βάσει τεχνικών μελετών. Γιατί η υλοποίηση τους είναι αυτή που θα οδηγήσει στο σωστό αποτέλεσμα του έργου η εργασιών. 3)  Στην σύνταξη, εφαρμογή και επίβλεψη μέτρων ασφαλείας του έργου για την αποφυγή ατυχημάτων ή αστοχιών. Προφανώς στην περίπτωση εργασιών μικρής τεχνικής δυσκολίας ή εμβέλειας, οι τεχνικές μελέτες, η επίβλεψη και τα μέτρα ασφαλείας είναι μικρότερης κλίμακας αλλά πρέπει να υφίσταται.

Τα ατυχήματα ή οι αστοχίες σε τεχνικά έργα είναι μια πιθανότητα και συνήθως οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα ή στην ελλιπή προετοιμασία, μελέτη, και επίβλεψη των έργων.  Η πρώτη ενέργεια για να τις περιορίσουμε σημαντικά είναι να γίνει κτήμα της φιλοσοφίας υλοποίησης κάθε έργου η τήρηση των προδιαγραφών των αδειών, μελετών και των μέτρων ασφαλείας.  Ο πυλώνας εφαρμογής τους είναι η ανάθεση τους σε ένα συνεργάτη μας διπλωματούχο μηχανικό.

Μοιραστείτε το: