Άρθρο παρεμβαση ΤΑ ΝΕΑ για πυρασφάλεια ακινήτων

Δημοσιεύθηκε στα ΝΕΑ 22.04.2024

Αιφνιδιαστικές διατάξεις, ασφυκτική προθεσμία και πρόστιμα για πυρασφάλεια ακινήτων πλησίον δασικών εκτάσεων!

 Του Μάνου Κρανίδη*

 *Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,  CEO KRAMA PROPERTY, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΙΒΟΠΑ

Στα μέσα Μαρτίου, αιφνιδιαστικά, χωρίς καμία διαβούλευση και προετοιμασία, δημοσιεύθηκε μια κοινή υπουργική απόφαση που αφορά τη σύνταξη αξιολόγησης, τεχνικών εκθέσεων και μελετών πυροπροστασίας των δομημένων ακινήτων που είναι όμορα ή σε απόσταση 300μ από δασικές εκτάσεις, με 1η καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου και με 2η παράταση μέχρι 10 Μαΐου και εφαρμογή τελικά μόνο των προληπτικών μέτρων πυρασφάλειας σε 1 μήνα! Πραγματικά προκαλεί εντύπωση μια τέτοια ανοργάνωτη και βεβιασμένη αντιμετώπιση ενός σημαντικού ζητήματος όπως η πυρασφάλεια των ακινήτων κοντά σε δασικές εκτάσεις, που απαιτεί έγκαιρη και ουσιαστική προετοιμασία μηνών. Αφού ορίζονται διαδικασίες και προθεσμίες που είναι αδύνατον να τηρηθούν τόσο από τους πολίτες όσο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, ενώ επίσης δεν υφίσταται η προβλεπόμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχώρησής τους. Σχετικά η ΚΕΔΕ αναφέρει ότι φέτος είναι αδύνατον να εφαρμοστεί η διάταξη αυτή καθώς οι Δήμοι δεν έχουν ούτε το απαιτούμενο προσωπικό, ούτε υποδομές, ούτε οικονομική δυνατότητα. Μάλιστα μόλις προ 3 ημερών βγήκε σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος!

Η φιλοσοφία της διάταξης θεωρητικά αποσκοπεί στην προστασία της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών, στην προστασία του Περιβάλλοντος, την πυροπροστασία των κτισμάτων που βρίσκονται εντός δασικών περιοχών ή γειτνιάζουν με αυτές. Αντίθετα όλη αυτή η ανοργάνωτη διαδικασία αποτελεί τον απόλυτο αιφνιδιασμό εκατομμυρίων ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι μάλιστα απειλούνται με συνέπειες αν δεν συμμορφωθούν με τις νέες ασαφείς και ανεφάρμοστες χρονικά υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται, ώστε να είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για ότι συμβεί στην αντιπυρική περίοδο, με σημαντικά πρόστιμα. Σήμερα οφείλουν οι υπόχρεοι, που ακόμη δεν έχουν ενημερωθεί επίσημα από τους αρμόδιους Δήμους:

Μέχρι την 10.05.2024  να προβούν σε «σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα» . Μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο για να συνταχθεί και κόστος εφαρμογής.

Μέχρι την 10.06.2024  να υποβάλουν στον οικείο Δήμο αρχικά, (και σε ηλεκτρονική πλατφόρμα αργότερα), Δήλωση Εφαρμογής των προληπτικών μέτρων πυρασφάλειας στην οποία θα δηλώνουν την ορθή υλοποίηση τους βάσει της  έκθεσης του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού για την πυροπροστασία του ακινήτου τους!

Τέλος βάσει της διάταξης οι Δήμοι οφείλουν να καταχωρίζουν τα ακίνητα και εκθέσεις σε Ειδικό Μητρώο, και να είναι δυνατή η μεταφορά τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όταν τεθεί σε λειτουργία, Να συγκροτήσουν τις Τριμελείς επιτροπές, να ενημερώσουν τους δημότες για την ισχύ του Κανονισμού και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν. Και βέβαια πρώτοι να εφαρμόζουν σχέδια πυροπροστασίας των δημοτικών δασικών εκτάσεων. Κρίμα σε ένα τέτοιο σημαντικό ζήτημα να εκλείπει η μεθοδική οργάνωση, η ουσία και ο έγκαιρος ρεαλιστικός σχεδιασμός και για άλλη μια φορά να επιβαρύνονται αιφνιδιαστικά εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων!

Μοιραστείτε το: