Άρθρο Real News Φοιτητικές Μισθώσεις, μια δύσκολη άσκηση

Άρθρο Real News 9/7/2023

Μετά και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών χιλιάδες νέοι και νέες θα είναι στην ευχάριστη θέση να είναι εισακτέοι στα πανεπιστήμια και στις σχολές της χώρας μας. Όμως πολλοί από αυτούς, που θα φοιτήσουν σε άλλη πόλη από την κύρια κατοικίας τους, έχουν, μαζί με τις οικογένειες τους, να λύσουν το θέμα της στέγης τους. Τα σημαντικά ζητήματα σχετικά με την φοιτητική στέγη σήμερα στην Ελλάδα είναι επιγραμματικά τα κάτωθι:

  1. Οι τιμές των κατοικιών κατάλληλων προς φοιτητική μίσθωση είναι σε διαρκή ανοδική πορεία από το 2017 στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
  2. Η διαθεσιμότητα και προσφορά κατοικιών είναι περιορισμένη, τόσο στην ελεύθερη οικονομία όσο και στις κρατικές φοιτητικές εστίες στα Ελληνικά πανεπιστήμια. Ειδικά η άνοδος τω αποδόσεων και της ζήτησης των βραχυχρόνιων τουριστικών μισθώσεων έχει οδηγήσει πολλά μικρά ακίνητα προς διάθεση για τέτοιες μισθώσεις.
  3. Χιλιάδες κενά ακίνητα, δημοσίου, τραπεζών και ιδιωτών παραμένουν αναξιοποίητα που θα μπορούσαν να δώσουν λύση στο μεγάλο πρόβλημα της διαθεσιμότητας.
  4. Μια νέα τάση είναι η επιλογή σχολών στο τόπο κύριας κατοικίας ειδικά στα αστικά κέντρα και η επιλογή της συγκατοίκησης σε συνδυασμό με το κίνητρο του σχετικού αυξημένου επιδόματος φοιτητικής στέγης για αυτή.

Η νέα κυβέρνηση οφείλει να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη πολιτική στέγης και ειδικά φοιτητικής στέγης. Βασικοί πυλώνες είναι:

  1. να δώσει κίνητρα για την αξιοποίηση των κενών ακινήτων όπως φορολογικά για ανακαίνιση τους
  2. Την δημιουργία προγράμματος τύπου «κάλυψης» ενοικίου σε φοιτητές με χαμηλά εισοδήματα ή την παραχώρηση δημοσίων ακινήτων με χαμηλά ενοίκια με αξιοποίηση των χιλιάδων δημοσίων ακινήτων που παραμένουν κενά και αναξιοποίητα
  3. Την άμεση ανακαίνιση και κατασκευή κτιρίων φοιτητικών εστιών στα μεγάλα Πανεπιστήμια μέσω κοινωνικής αντιπαροχής η ΣΔΙΤ.
  4. Την δημιουργία προγράμματος εύρεσης στέγης, ειδικά στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Για παράδειγμα την δημιουργία ψηφιακής υποδομής που να επιτρέπει την σύνδεση της προσφοράς και ζήτησης φοιτητικής στέγης, προς εξυπηρέτηση και των δύο πλευρών. Άλλωστε η βοήθεια για την εξεύρεση κατοικίας στέγασης τουλάχιστον των πρωτοετών φοιτητών τους σε ιδιωτικές κατοικίες, αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση και μέριμνα των ιδρυμάτων τους, όπως σε όλη την Ευρώπη.
  5. Μεγαλύτερες εκπτώσεις των παροχών ρεύματος, νερού, WIFI, εξοπλισμού στα ακίνητα προς φοιτητική στέγη.

Η νέα εκλεγμένη κυβέρνηση έχει μπροστά της πολλά ζητήματα που πρέπει να λύσει άμεσα. Ένα που είναι κρίσιμο, για την ενίσχυση της παιδείας και της νεολαίας μας, να αντιμετωπιστεί είναι η ολοκληρωμένη στήριξη της φοιτητικής στέγης ώστε να συμμετέχουν απρόσκοπτα στην εκπαιδευτική τους υποχρέωση, δυνατότητα και ευκαιρία για ένα καλύτερο μέλλον. Ο Χρόνος είναι περιορισμένος και απαιτούνται ενέργειες χθες.

Μοιραστείτε το: