Η ασφάλεια υποδομών και εγκαταστάσεων μεγάλο ζητούμενο

Δημοσιεύθηκε Real News 26/2/2023

Η πρόσφατη σιδηροδρομική ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη ανέδειξε ξανά τα κρίσιμα διαχρονικά ζητήματα της ασφάλειας λειτουργίας των υποδομών και εγκαταστάσεων, όλων των τύπων και μορφών. Ειδικά στα κτίρια πλέον αναδεικνύεται επίσης εξαιρετικής πρώτιστης σημασίας. Η ασφάλεια λειτουργίας στα κτίρια αφορά κυρίως την στατική επάρκεια, την πυρασφάλεια και τα μέτρα προστασίας εν ώρα εργασίας, οίκησης και λειτουργίας. Οι ιδιοκτήτες, είτε είναι το στενό δημόσιο ή οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα, οφείλουν να εξασφαλίζουν τις βασικές προϋποθέσεις ασφαλείας και τα σχετικά μέτρα προστασίας.

Ας δούμε επιγραμματικά κάποια από αυτά:

  1. Έλεγχος και εξασφάλιση στατικής επάρκειας, είτε έχοντας εφαρμόσει πιστά την στατική μελέτη είτε με μεταγενέστερους ελέγχους σε κτίρια μεγάλης παλαιότητας ή με πολλές αυθαιρεσίες και σίγουρα σε αυτά μεγάλης σπουδαιότητας συνάθροισης κοινού όπως σχολεία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα, κλπ.
  2. Τήρηση των μέτρων πυρασφαλείας σύμφωνα με την αντίστοιχη μελέτη. Από απλά μέτρα φορητών πυροσβεστήρων σε κατοικίες μέχρι σύνθετα μέτρα σε κτίρια συνάθροισης κοινού και λειτουργίας μεγάλης επικινδυνότητας όπως βιομηχανικά ακίνητα.
  3. Προστασία από καθημερινούς κινδύνους όπως ηλεκτροπληξίες, πτώσεις από σκάλες, κλπ.
  4. Τήρηση των πρωτοκόλλων λειτουργίας σε επιχειρήσεις και μεγάλες δημόσιες υποδομές υψηλής σπουδαιότητας
  5. Εφαρμογή των τεχνολογικών εφαρμογών για τον περιορισμό του ανθρώπινου λάθους και για την υποστήριξη ασφαλείας της λειτουργίας των κτιρίων.

Η ασφάλεια των υποδομών και κτιρίων έχει κρίσιμη σημασία και είναι βασικό ζητούμενο όχι μόνο για την ομαλή καθημερινή λειτουργία τους αλλά και για την ίδια την αξία τους. Αυτό ισχύει από μια σύγχρονη κατοικία, ένα επαγγελματικό κτίριο μέχρι μεγάλες υποδομές συνάθροισης κοινού. Επίσης τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα επαγγελματικά κτίρια με προσωπικό, πρέπει να τηρούνται πλήρως όπως προδιαγράφονται από νομοθεσία αλλά και τις εκθέσεις γνωστοποίησης επαγγελματικού κινδύνου. Η τεχνογνωσία υπάρχει, η νομοθεσία είναι αυστηρή απομένει η εφαρμογή. Είναι θέμα κοινής λογικής για την προστασία της καθημερινής λειτουργίας, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και εργασίας και πάνω απ’ όλα της ίδιας της ανθρώπινης ζωής.

Σε κάθε περίπτωση, οι ευθύνες της πολιτείας, της εκάστοτε κυβέρνησης είναι κορυφαίες, μεγάλες και δεδομένες. Η ασφάλεια υποδομών και εγκαταστάσεων πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα. Όμως και η ευθύνη των κυβερνώντων και των πολιτών είναι επίσης σημαντική και διακριτή, τόσο για την εφαρμογή και τήρηση των κανόνων ασφαλείας και προστασίας, όσο και για την σοφή επιλογή των κατάλληλων, βάσει προσόντων, χαρακτήρα και γνώσης, εκπροσώπων στη ελληνική βουλή, διοίκηση του κράτους και των Δήμων. Η ασφάλεια υποδομών και κτιρίων είναι ένας εφικτός μονόδρομος, είναι θέμα βούλησης.

Μοιραστείτε το: