Αδύνατη η δυναμική βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς σύγχρονες πολεοδομίες

δημοσιεύθηκε Portal www.powergame.gr scripta manent 24/1/2023

Η αναγκαία συνθήκη για την ελληνική κοινωνία και οικονομία είναι η βιώσιμη δυναμική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα όμως αυτή είναι αδύνατη χωρίς δομές ανάπτυξης. Μια κρίσιμη τέτοια δομή της Πολιτείας είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης, οι πολεοδομίες δηλαδή. Αυτό γιατί η διαδικασία αδειών δόμησης και όλη η κατασκευαστική δραστηριότητα υποστηρίζεται και ελέγχεται από αυτές. Σήμερα η κατάσταση στις περισσότερες υπηρεσίες δόμησης και ειδικά στην Αττική είναι εξαιρετικά προβληματική έως απελπιστική. Υπηρεσίες αποδεκατισμένες χωρίς υποδομές, χώρους και τεχνολογία, υποστελεχωμένες με τον ελάχιστο, περιορισμένο, αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού να υλοποιεί με μεγάλη δυσκολία και καθυστέρηση τις πολλές αρμοδιότητες. Υπηρεσίες που το 2023 των ηλεκτρονικών online διαδικασιών και πλατφορμών, του συστήματος έκδοσης αδειών e-adeies, δεν μπορούν να υποστηρίξουν ουσιαστικά την αναπτυξιακή διαδικασία στην πραγματική μαζική οικονομία. Ενώ σε καθημερινές υπηρεσίες όπως το αρχείο αδειών, το ελεγκτικό και το τοπογραφικό τμήμα των Υπηρεσιών δόμησης η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη αφού όχι μόνο το προσωπικό είναι ελλιπές αλλά και οι άδειες, σχέδια, χάρτες κλπ είναι σε τραγική φυσική κατάσταση παλιών εγγράφων.  Η προσωπική προσπάθεια των περισσοτέρων στελεχών των Υπηρεσιών Δόμησης δεν επαρκεί. Σήμερα η πολιτεία δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει με σαφήνεια πως θα οργανωθούν πανελλαδικά οι Υπηρεσίες Δόμησης και σε ποιο επίπεδο διακυβέρνησης θα λειτουργήσουν. Κανονικά κάθε Δήμος πρέπει να έχει την δική του Υπηρεσία Δόμησης, τακτική που είναι πλήρως εφικτή αφού οι υποδομές μπορούν να δημιουργηθούν και το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό είναι εφικτό να ευρεθεί και να προσληφθεί. Η κυβέρνηση οφείλει να θέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και να εξασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους για να γίνουν οι Υπηρεσίες Δόμησης Πρότυπες.

Επιγραμματικά τέσσερις (4) προτάσεις προ αυτή την κατεύθυνση είναι οι ακόλουθες:

  1. Κάθε Υπηρεσία Δόμησης να έχει τεχνολογικά εργαλεία όπως GIS Δήμου με χρήση γης, όρους δόμησης, άδειες για κάθε Οικοδομικό Τετράγωνο, και πλήρη online επικοινωνία πχ email, πλήρη ιστοσελίδα με πληροφορίες data.
  2. Να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα ψηφιοποίησης των στελεχών οικοδομικών αδειών και των εγκεκριμένων σχεδίων-φακέλων για εύκολη ηλεκτρονική πρόσβαση από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ή το e adeies.
  3. Να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ για άμεση αναβάθμιση της τεχνολογικής και κτιριακής υποδομής.
  4. Να οργανωθεί νέο πρόγραμμα προσλήψεων μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού.

Είναι εφικτές προτάσεις, χρηματοδότηση υπάρχει και θα βελτιώσουν σημαντικά την διαδικασία αδειών δόμησης, έκδοσης όρων δόμησης και υλοποίησης νέων επενδύσεων, μικρών και μεγάλων, και ουσιαστικά της νέας ανάπτυξης, με προσέλκυση σημαντικών παραγωγικών δημοσίων εσόδων και θέσεων εργασίας. Ο χρόνος έχει τελειώσει, διότι η Ελλάδα πρέπει να πετύχει βιώσιμη δυναμική ανάπτυξη και οι Υπηρεσίες Δόμησης είναι δομές σημαντικές που έχουν ανεξήγητα ξεχαστεί αποδυναμωμένες. Η αναβάθμιση τους είναι μια 1η επένδυση κοινής λογικής για το ελληνικό κράτος και για την ελληνική κοινωνία, απαιτούνται πράξεις.

Μοιραστείτε το: