Ακίνητα και Δήμοι: 4 δίκαιες προτάσεις κοινής λογικής

Δημοσιεύθηκε Real News 24 Ιουλίου 2022

Την σημερινή ψηφιακή εποχή είναι σημαντικό να απλοποιηθεί και η νομοθεσία και διατάξεις της πολιτείας, του κράτους και των Δήμων. Στα ακίνητα σχετικά με τους Δήμους υπάρχουν περιθώρια απλοποίησης για δίκαιη αντιμετώπιση και υποστήριξη των πολιτών και ιδιοκτητών. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) έθεσε 3 αξιόπιστες προτάσεις προς το αρμόδιο υπουργείο σχετικά με  τους  εκατομμύρια ιδιοκτήτες και ακίνητα και τους Δήμους.

1.Της αυτόματης διακοπής χρέωσης δημοτικών τελών όταν διακόπτεται η ρευματοδότηση κενού ακινήτου. ΠΡΟΤΑΣΗ: Να καταργηθεί η υποχρέωση των ιδιοκτητών για δήλωση των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και να οριστεί ότι από τον χρόνο διακοπής της ρευματοδότησης απευθείας από τον οικείο πάροχο, και να ισχύει αυτόματη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Είναι εξαιρετικά εύκολο και απλό.

2.Της διαρκούς δυνατότητας δήλωσης αδήλωτων εμβαδών ακινήτων με σταδιακά αυξανόμενα πρόστιμα. ΠΡΟΤΑΣΗ: Να νομοθετηθεί η μόνιμη δυνατότητα δήλωσης αδήλωτων επιφανειών κτιρίων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της ΚΕΔΕ, με επιβολή σταδιακά αυξανόμενης προσαύξησης επί των οφειλών δημοτικών τελών και ΤΑΠ από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, όπως ακριβώς ισχύει και στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων (Ν. 4495/2017), ήτοι: Για το πρώτο εξάμηνο καθυστέρησης ποσοστό προστίμου +20% και εν συνεχεία + 5% για κάθε επόμενο εξάμηνο, και με ανώτατο όριο το +50%. Είναι μια ρύθμιση που θα δώσει λύση σε εκατ. ιδιοκτήτες και θα φέρει νέα έσοδα στους Δήμους.

3.Της επαναφοράς της παραγραφής οφειλών στην πενταετία, όπως στο Δημόσιο, αντί της εικοσαετίας. ΠΡΟΤΑΣΗ: Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των ΟΤΑ να επανέλθει νομοθετικά στην πενταετία, όπως ισχύει σήμερα πλέον και για τις φορολογικές αξιώσεις του Δημοσίου, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ανταποκρίνονται στην πληρωμή τους αφού η 20ετία είναι υπέρμετρη και μη εισπράξιμη.

4.Του περιορισμού (πλαφόν) των προστίμων στο 50% της αρχικής οφειλής, ώστε να είναι εισπράξιμα. ΠΡΟΤΑΣΗ: Να καθοριστεί ως γενικό ανώτατο όριο προστίμου το 50% του κυρίως τέλους/φόρου, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ανταποκρίνονται στην πληρωμή τους.

Είναι όλες δίκαιες προτάσεις κοινής λογικής που έχουν ως σκοπό την διευκόλυνση των πολιτών, αφού εξασφαλίζουν τα έσοδα των Δήμων με βιώσιμο τρόπο σε μια δύσκολη εποχή αβεβαιότητας. Εμποδίζουν την υπέρμετρη συσσώρευση χρεών με υπερβολικά πρόστιμα και αχρείαστες διαδικασίες που δεν απαιτούνται. Για αυτό η άμεση νομοθέτηση της δέσμης των σημαντικών θεσμικών αυτών ρυθμίσεων των σχέσεων ιδιοκτητών ακινήτων και ΟΤΑ, με βάση τις αρχές του Κράτους Δικαίου και της Χρηστής Διοίκησης, θα είναι μια σημαντική πολιτική παρακαταθήκη της Πολιτείας και της Κυβέρνησης, υπέρ των πολιτών, αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μοιραστείτε το: