Η ακτινογραφία του Κλιματικού Νόμου

Δημοσιεύθηκε Real News 11/6/2022

O νέος Κλιματικός νόμος ψηφίστηκε πρόσφατα ως επιταγή της κοινής λογικής, του ευρωπαϊκού πλαισίου και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι διατάξεις του όμως επιφανειακές χωρίς εμβάθυνση σε ένα ρεαλιστικό σχέδιο επίτευξης τους. Η εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας και η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων είναι το μεγάλο ζητούμενο. Απαιτείται άμεσα ένα πλέγμα συντονισμένων ενεργειών, δράσεων και χρηματοδοτήσεων για να επιτευχθεί ο σκοπός.

Προγράμματα όπως το εξοικονομώ για ενεργειακή αναβάθμιση στις κύριες κατοικίες πρέπει να επαναληφθούν βελτιωμένα και επιτέλους να υλοποιηθούν προγράμματα εξοικονομώ για ενεργειακή αναβάθμισης κτιρίων και ακινήτων επαγγελματικής χρήσης από επιχειρήσεις. Ενώ κρίσιμο είναι να επιταχυνθεί το πρόγραμμα ενεργειακή αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων και ειδικά σχολείων και νοσοκομείων. Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας όπως αυτή του «Θερμοστάτη» είναι επικουρικές. Τα διατηρητέα κτίρια επιτέλους να διασωθούν και να αναγεννηθούν με σημαντικά κίνητρα και προγράμματα αναβάθμισης. Τα κίνητρα για νέα συστήματα θέρμανσης και ψύξης πρέπει αν είναι γενναία, είτε φορολογικά ή επιδοτήσεις. Ειδικά που το 2025 τελειώνει η εποχή του πετρελαίου ως μέσο θέρμανσης οι εναλλακτικές λύσεις πρέπει να είναι βιώσιμες και όχι οι τιμές του φυσικού αερίου ή του ηλεκτρισμού να είναι αβέβαιες στα ύψη. Η επέκταση του ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να συνεχιστεί με ένα ρεαλιστικό σχέδιο και ένα μεγάλο φάσμα δυνατοτήτων, από ένα απλό ηλιακό  ή φωτοβολταϊκό σύστημα σε μια κατοικία ή επιχείρηση σε ένα μεγάλο εργοστάσιο ηλεκτρισμού με ανανεώσιμες πηγές. Οι καιρικές συνθήκες και η θέση της χώρας μας είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Τα δάση είναι στη τύχη τους και στη βορά κάθε πυρκαγιάς. Απαιτείται άμεσα να γίνουν ενέργειες για την ενίσχυση και έλεγχο των δασικών υπηρεσιών, την σωστή οριοθέτηση των δασών και την δημιουργία μηχανισμού προστασίας και ανάδειξης τους. Στις μεταφορές η ηλεκτροκίνηση έκανε ήδη την είσοδο της, στοιχείο θετικό, όμως ακόμη είναι για λίγους. Για να αποκτήσει μαζικότητα απαιτούνται κίνητρα για πολλά έτη και μια συγκεκριμένη πολιτική δράση ώστε να γίνει κτήμα της μαζικής οικονομίας. Ενώ το θέμα των απορριμμάτων μια διαχρονική εστία μόλυνσης και τραγικής διαχείρισης, όταν θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης και ορθής περιβαλλοντικής δράσης και ανακύκλωσης.

Το θέμα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής είναι μια μεγάλη ευκαιρία να γίνει η χώρα μας πρωτοπόρος και να εκτοξεύσει την ποιότητα ζωής μας και βιώσιμα την οικονομία μας, σε διεθνές επίπεδο. Η ελληνική κυβέρνηση και πολιτεία ευρύτερα (περιφέρειες, δήμοι, κλπ.) διαθέτουν όλα τα στοιχεία και μπορεί να εντοπίσει τις κυρίαρχες τάσεις και να δράσει αποτελεσματικά. Είναι εφικτό αλλά απαιτεί να αλλάξει η κυρίαρχη νοοτροπία, η ουσία και η πράξη να επικρατήσουν της επιφάνειας , τακτικισμών και ιδιοτελών συμφερόντων. Είναι μονόδρομος.

 

Μοιραστείτε το: