Κοινωνική Κύρια Κατοικία: Εφικτές προτάσεις για άμεση υλοποίηση

Δημοσίευση Real news 8/5/2022 Αναδημοσίευση one voice 17/5/2022

Ένα ζήτημα που κυριαρχεί στην σημερινή αγορά ακινήτων είναι η έλλειψη προσφοράς ακινήτων και η άνοδος των μισθωμάτων για την στέγη κύριας κατοικίας, ειδικά για συμπολίτες μας χαμηλών εισοδημάτων. Συνεπώς απαιτούνται καινοτόμες προτάσεις που μπορούν να συνεισφέρουν δομικά στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών προς κλασσική μίσθωση ειδικά της λεγόμενης κοινωνικής κύριας κατοικίας. Η διαχρονική τακτική αφορά την επιδότηση δανείου σε νοικοκυριά ή ανέργους χαμηλών εισοδημάτων και λοιπές σχετικές προτάσεις. Όμως ας δούμε επιγραμματικά δυο πιο συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Η 1η πρόσφατη πρόταση αφορά  την μείωση του φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα μισθώσεων ΜΟΝΟ κύριας κατοικίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε κάθε ισχύον φορολογικό κλιμάκιο με ταυτόχρονη ανάλογη μείωση του μισθώματος. Η υιοθέτηση της πρότασης αυτής θα αποτελέσει ιστορική κοινωνική μεταρρύθμιση και θα ωφελήσει άμεσα όλους και το Δημόσιο. Τους ενοικιαστές κατοικιών, παλαιούς και νέους, αλλά και χαμηλότερων εισοδημάτων γιατί θα αλλάξει αμέσως το τοπίο, οδηγώντας στη νέα πρόσθετη προσφορά πλήρως ανακαινισμένων κατοικιών στην αγορά μισθώσεων κύριας κατοικίας, με αποκλιμάκωσης του ύψους των ενοικίων κύριας κατοικίας. Τους ιδιοκτήτες εκμισθωτές κατοικιών γιατί θα εκλογικεύσει τη φορολογική τους επιβάρυνση η οποία με τον τετραπλό συνδυασμό φόρου εισοδήματος, εισφοράς αλληλεγγύης, ΕΝΦΙΑ, σήμερα είναι ακόμη υπερβολική. Το Ελληνικό Δημόσιο γιατί η δημοσιονομική απώλεια από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 10 μονάδες, ΜΟΝΟΝ για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας, και όχι για  κάθε άλλου είδους μισθώσεις, θα υπερκαλυφθεί από τη φορολόγηση δεκάδων χιλιάδων νέων μισθώσεων κύριας κατοικίας.  Ενώ ακόμη και η αγορά εκμίσθωσης βραχυχρόνιων μισθώσεων θα ξεκαθαρίσει από την υπερπροσφορά.

Η 2η παλιότερη σημαντική πρόταση αφορά επιτέλους την  αξιοποίηση των χιλιάδων ακινήτων του δημόσιου και του κτηματολογίου με σκοπό την εξισορρόπηση της προσφοράς προσιτής κοινωνικής στέγης. Μόνο στο κτηματολόγιο τα “ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ” η «ΟΡΦΑΝΑ» ακίνητα, που οι ιδιοκτήτες τους δεν τα δήλωσαν στο Κτηματολόγιο είναι ήδη 15.000 στις 35 περιοχές που έχει λήξει  η προθεσμία προσφυγής ενώ και στις υπόλοιπες εκτιμάται ότι φτάνουν και ξεπερνούν τα 100.000. Η μεταβίβαση τους στο Ελληνικό Δημόσιο ελλοχεύει τον κίνδυνο της πλήρους απαξίωσης τους. Εδώ εστιάζει και αυτή η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ, δηλαδή να παραχωρηθεί η κυριότητα των ΟΡΦΑΝΩΝ ακινήτων απευθείας στους Δήμους για αξιοποίηση, με χρονοδιαγράμματα, συν τοις άλλοις αναπτύσσοντας άμεσα την πολύτιμη κοινωνική στέγη για συμπολίτες μας χαμηλών εισοδημάτων με παραχώρηση του σε εξαιρετικά χαμηλά μισθώματα ή/και παραχώρηση τους με αντικειμενικά εισοδηματικά κριτήρια.

Αναμφίβολα, η στέγη κύριας κατοικίας είναι πρωτεύουσα για την ολοκληρωμένη ευτυχία στη ζωή, και βάση μιας όμορφης καθημερινότητας. Είναι κοινωνικό ζήτημα επιβίωσης και οι λύσεις υπάρχουν, δεν είναι εύκολες, αλλά απαιτούν καινοτόμα και πρακτική σκέψη, ισχυρά κίνητρα και ολοκληρωμένη προσέγγιση. Είναι εφικτό.

Μοιραστείτε το: