Πλατφόρμα Αδήλωτα τμ Δήμων: Ωφέλεια, ελλείψεις, μυστικό

Δημοσίευση Real News 05/12/2021

Πλατφόρμα Αδήλωτα τμ Δήμων: Ωφέλεια, ελλείψεις, μυστικό

Εδώ και 1 μήνα επαναλειτουργεί η  ηλεκτρονική «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ» στη διεύθυνση tetragonika.govapp.gr με είσοδο με στοιχεία ΤΑΧΙΣ. Η πλατφόρμα θα δέχεται ηλεκτρονικά δηλώσεις μέχρι την 31.12.2021. Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Νόμου 4830/2021 υπάρχει εκ νέου η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτων προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού με ευνοϊκό για τους φορολογούμενους τρόπο, φόροι – τέλη και εισφορές προς τους ο.τ.α. α’ βαθμού άρα να μπορεί ο ιδιοκτήτης να λάβει μελλοντικά βεβαίωση ΤΑΠ για μεταβιβάσεις κλπ. Η διαδικασία της υποβολής και της παρακολούθησης της δήλωσης παραμένει η ίδια και είναι απλή. Στην ουσία η πλατφόρμα ταυτοποιεί την βάση Ε9 και ΔΕΔΗΕ-ΔΗΜΩΝ, όμως με τελική δυνατότητα ελεύθερης καταχώρησης των πρόσθετων τμ.

Η μεγάλη ωφέλεια είναι ότι, με την δήλωση,  διαγράφεται το σύνολο των κάθε είδους τελών και προστίμων μέχρι 31.12.2019, που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων για τους υπόχρεους που θα υποβάλλουν τις δηλώσεις εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος. Ενώ βάσει νομοθεσίας μπορούν να αναζητηθούν για τους πρόσθετους χώρους τέλη από το 2009 με μεγάλες επιβαρύνσεις και πρόστιμα.

Βέβαια, τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1.1.2020 μέχρι την ημερομηνία της υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης, καταβάλλονται με πρόστιμο 20% επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος και σύμφωνα με το οριζόμενο πρόγραμμα δόσεων. Και αυτό για να υπάρχει δικαιοσύνη απέναντι σε αυτούς που έγκαιρα καταχώρησαν στην 1η φάση το 2020. Δηλώθηκαν 100εκ τετραγωνικά με περίπου 3εκ δηλώσεις!

Σημαντική έλλειψη στην πλατφόρμα η μη δυνατότητα δήλωσης των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ενώ αντίθετα η πλατφόρμα πρέπει να είναι μια μόνιμη λύση για αυτά τα ακίνητα. Άλλωστε με την διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος θα έπρεπε διαδικαστικά, και βάσει κοινής λογικής, ο ΔΕΔΗΕ να ενημερώνει απευθείας τον αρμόδιο Δήμο και όχι να πρέπει ο ιδιοκτήτης να πάει ο ίδιος στον Δήμο με κίνδυνο προστίμων!

Εν κατακλείδι, το μυστικό για την ορθή καταχώρηση στην πλατφόρμα είναι η εξασφάλιση της σωστής επιφανείας του ακινήτου, που μπορεί να επιτευχθεί με την σωστή αποτύπωση μηχανικού είτε ως νέα καταμέτρηση για νόμιμο χώρο ή στο πλαίσιο ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών βάσει Ν4495/2017. Αυτή η κίνηση οδηγεί στη σωστή επιφάνεια άρα στο σωστό Ε9 και στην σωστή ολοκληρωμένη δήλωση μέσω της πλατφόρμας. Αξίζει, αφού η ωφέλεια είναι σημαντική και εξασφαλίζει την μελλοντική σωστή εικόνα του ακινήτου στο κράτος και στους Δήμους και για αυτό πρέπει να δοθεί παράταση λειτουργίας της και μετά την 1/1/2022.

Μοιραστείτε το: