Εξοικονομώ-Αυτονομώ: H βασική συμβουλή, ευκαιρίες και σημεία προσοχής!

Δημοσιεύθηκε Real News 08/08/2021

Σήμερα, η ενεργειακή αναβάθμιση ή/και αυτονόμηση των κατοικιών και γενικά των ακινήτων, ειδικά αυτών παλαιότητας άνω της 20ετίας,  είναι αναμφίβολα μια σημαντική θετική δράση υπεραξίας τόσο για κάθε ιδιοκτήτη όσο και για την πολιτεία συνολικά. Η ενεργειακή αναβάθμιση-ανακαίνιση των ακινήτων όμως απαιτεί ρευστότητα και σημαντικούς επενδυτικούς πόρους. Ο νέος κύκλος του προγράμματος επιδότησης ενεργειακών παρεμβάσεων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ –ΑΥΤΟΝΟΜΩ προϋπολογισμού 650 εκατ.ευρώ περίπου (1.2 δις με προσθήκη των ιδίων ή δανεικών κεφαλαίων) έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές με ευκαιρίες – δυνατότητες και σημεία προσοχής.

Οι κυριότερες ευκαιρίες είναι:

 1. Εντάσσονται κύριες κατοικίες δηλωμένες φορολογικά
 2. Η επιδότηση μπορεί υπό προϋποθέσεις να φτάσει το 75% ανάλογα το ύψος εισοδήματος του αιτούντα (ατομικό ή οικογενειακό για έγγαμους)
 3. Εντάσσονται όλες σχεδόν οι σημαντικές παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης (κουφώματα, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης-ψύξης, συστήματα ζεστού νερού χρήσης, συστήματα σκίασης) και νέες καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής αυτονομίας & συστήματα αυτονόμησης (φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, σημεία επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος, συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home), αναβάθμιση ανελκυστήρα και αναβάθμιση φωτισμού)
 4. Το υπόλοιπο ποσό εκτός της επιδότησης μπορεί να χρηματοδοτηθεί με ίδια ή άτοκα δανειακά κεφάλαια, των οποίων η απόδοση θα είναι υψηλή λόγω επιδότησης.
 5. Η ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 3 κατηγοριών ενεργειακής κατάταξης απαιτεί πλέγμα πολλών παρεμβάσεων αλλά αυξάνει άμεσα την αξία του ακινήτου και την ποιότητα οίκησης του.

Τα κυριότερα σημεία προσοχής είναι:

 1. Εντάσσονται μόνο κύριες κατοικίες δηλωμένες φορολογικά (Ε1)
 2. Εντάσσονται νόμιμα πολεοδομικά ακίνητα ή ρυθμισμένα ή νομιμοποιημένα
 3. Δεν εντάσσονται ακίνητα με ανώτερη ενεργειακή κατάταξη από Γ
 4. Αίτηση υποβάλλουν μόνο οι ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές
 5. Η αναβάθμιση των κατοικιών είναι κατά ελάχιστο 3 κατηγορίες ενεργειακής κατάταξης άρα απαιτείται ένα πλέγμα πολλών παρεμβάσεων άρα μεγαλύτερου προϋπολογισμού.
 6. Το υπόλοιπο ποσό εκτός της επιδότησης μπορεί να χρηματοδοτηθεί με δάνειο άρα πρέπει να πληρούνται οι όροι των τραπεζών για να δοθεί.
 7. Η ένταξη θα γίνει με βαθμολογία και όχι με ταχύτητα αίτησης first serve. Τα κυριότερα κριτήρια είναι το χαμηλό εισόδημα και η παλαιότητα ακινήτου, με σκοπό να αντιμετωπιστεί το παγκόσμιο φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας.

ΑΡΑ το νέο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για ιδιοκτήτες χαμηλότερων εισοδημάτων, χωρίς μεγάλη ρευστότητα, με ακίνητα παλαιότητας τουλάχιστον πριν το 1990 και με έργα σύνθετα πολλαπλών εργασιών αναβάθμισης και όχι μεμονωμένων, ώστε να αναβαθμιστεί σημαντικά η ενεργειακή κατάταξη και συμπεριφορά του ακινήτου.

Για αυτό η κυριότερη συμβουλή, για ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ αλλά και γενικά για έργα ενεργειακών αναβαθμίσεων, είναι να γίνει  σωστή ενεργειακή μελέτη και πολεοδομικός έλεγχος και προετοιμασία του κάθε ακινήτου ξεχωριστά και ειδικά! Καλή επιτυχία.

Μοιραστείτε το: