Η έκπτωση φόρου δαπανών ανακαινίσεων ακόμη ανενεργή και χωρίς μαζική αναπτυξιακή επιρροή

Δημοσιεύθηκε Deal News 26/3/2021 σελ34

Σύμφωνα με τη σημερινή νομοθεσία οι ιδιοκτήτες ακινήτων που προχώρησαν εντός του 2020 σε εργασίες ανακαίνισης, ενεργειακής και λειτουργικής θα έχουν έκπτωση δαπανών μέχρι 40%. Το ανώτατο ποσό ανακαίνισης που εφαρμόζεται η εν λόγω έκπτωση φόρου είναι 16.000 ευρώ. Συνεπώς οι ανωτέρω φορολογούμενοι για εργασίες της τάξης των 16.000 ευρώ θα έχουν έκπτωση 40% δηλαδή 6.400 ευρώ. Μάλιστα το ποσό αυτό κατανέμεται ισόποσα σε τέσσερα χρόνια αφορά μόνο δαπάνες εργασιών και όχι υλικών του έργου. Δηλαδή, το 40% του ποσού των δαπανών εργασιών που θα έχουν πραγματοποιηθεί σε κάθε ένα από τα έτη 2020, 2021 και 2022 θα κατανέμεται ισόποσα στα εκάστοτε 4 επόμενα έτη και θα μειώνει το φόρο εισοδήματος του ιδιοκτήτη σε κάθε ένα από τα 4 αυτά επόμενα έτη. Π.χ., αν η δαπάνη πραγματοποιηθεί το 2020, το 40% αυτής θα κατανέμεται ισόποσα στα έτη 2021, 2022, 2023 και 2024. Θετικό στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχει όριο εισοδήματος για το εν λόγω κίνητρο και ότι δεν εξαιρούνται εργασίες ανακαίνισης. Σημαντικό ζήτημα είναι η αργοπορία για την έκδοση της απαιτούμενης υπουργικής απόφασης για ένα κίνητρο που έχει νομοθετηθεί από τις αρχές του 2020! Πιθανό αποτέλεσμα είναι τα έργα που έχουν γίνει ή που θα δηλωθούν έως σήμερα να είναι συγκριτικά πολύ λίγα.

Δυνητικά η έκπτωση φόρου ποσού μέχρι 40%  των δαπανών από εργασίες ανακαίνισης, ενεργειακής, λειτουργικής ή αισθητικής αναβάθμισης ακινήτων μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό και φορολογικό κίνητρο της κυβέρνησης. Η επιτυχία του είναι εφικτή, εάν υπολογιστεί ότι περίπου 2 εκατ.κτίρια έχουν ανεγερθεί με άδεια οικοδομής προ του 1980 και χρήζουν αναβάθμισης! Για να αποτελέσει όμως δυναμικό διαχρονικό κίνητρο για το απαιτούμενο αναπτυξιακό άλμα με ταυτόχρονη ενίσχυση του όγκου υγιών δημοσίων εσόδων, είναι βασική προϋπόθεση η μαζική πολλαπλασιαστική αναπτυξιακή επιρροή και το μεγάλο εύρος εφαρμογής του.

Για αυτό απαιτούνται ορισμένες δομικές αλλαγές του εν λόγω κινήτρου για ένα επιτυχημένο αναπτυξιακό αποτύπωμα είναι:

Α. Να αυξηθεί το όριο προϋπολογισμού εργασιών τουλάχιστο μέχρι το διπλάσιο  (32.000€). Άλλωστε ένα είναι δυνητικά δυνατό κίνητρο για εκατ. Ιδιοκτήτες, ειδικά μεσαίων και υψηλών εισοδημάτων που δεν υπάγονται εύκολα στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΏ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ, να προβούν στις αναγκαίες επενδύσεις ανακαίνισης των ακινήτων τους, με άμεση απόδοση για αυτούς, για το περιβάλλον και για την οικονομία. Αυτοί οι ιδιοκτήτες μεσαίων εισοδημάτων έχουν πιθανώς και την απαιτούμενη ρευστότητα για την  άμεση υλοποίηση  έργων ανακαίνισης ή ενεργειακής αναβάθμισης.

Β. Να περιλαμβάνονται και οι δαπάνες υλικών με έστω ένα ελαφρώς μικρότερο ποσοστό έκπτωσης συνολικά αφού έτσι θα είναι πολύ πιο απλή η εφαρμογή του κινήτρου και πιο ολοκληρωμένη μιας και κάθε έργο ανακαίνισης αποτελείται προφανώς τόσο από εργασίες και υλικά.

Γ. Να εφαρμόζεται η έκπτωση σε 3 έτη και σε άλλους φόρους (ΕΝΦΙΑ, κλπ.) και εκτός του φόρου εισοδήματος. Η αύξηση της έκπτωσης ανά έτος θα ενισχύσει την σημασία του κινήτρου και την αναπτυξιακή επιρροή του. Επίσης εάν η έκπτωση είναι μεγαλύτερη από τον βεβαιωμένο φόρο να παραμένει για την επόμενη χρονιά ως κουμπαράς.

Αναμφίβολα, η αναθεωρημένη έκπτωση φόρου του 40% των δαπανών ανακαίνισης, ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης δυνητικά είναι ένα επιτυχημένο αναπτυξιακό κίνητρο μαζικής επιρροής, αρκεί να είναι οριζόντιο χωρίς περίπλοκους περιοριστικούς όρους.  Επίσης θα ενισχύσει τις θέσεις εργασίας, όγκο επενδύσεων, και τα φορολογικά έσοδα. Το πολυπόθητο αναπτυξιακό άλμα, ετήσιων ρυθμών του minimoum 4%, απαιτεί ένα πλέγμα κινήτρων επενδύσεων με μαζικό αναπτυξιακό αποτύπωμα, ειδικά στη πραγματική οικονομία  και κοινωνία. Οι μικρομεσαίες επενδύσεις όπως τα έργα αναβάθμισης ή ανακαινίσεις κατοικιών και επαγγελματικών κτιρίων στη μεσαία εισοδηματικά οικονομία, είναι ο καταλύτης για την εκτόξευση της ελληνικής οικονομίας και οι εκπτώσεις φόρου είναι ένα δυνατό κίνητρο αρκεί να εφαρμόζεται γενναία και έγκαιρα, οι ωφέλειες είναι πολλές

Μοιραστείτε το: