ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Δημοσιεύθηκε στην REAL NEWS 20/12/2020

Το πρόγραμμα επιδότησης ενεργειακών παρεμβάσεων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ –ΑΥΤΟΝΟΜΩ είναι μια θετική και αναγκαία δράση ενεργειακής αναβάθμισης με κύριο θετικό σημείο ότι χιλιάδες πολίτες εντάσσονται για να αναβαθμίσουν τα ακίνητα τους.

Το πρόγραμμα έχει ένα μεγάλο άδικο σημείο. Ο άδικος μηχανισμός υπαγωγής με ηλεκτρονικών Online αιτήσεων, λόγω των λιγότερων σημερινών πόρων από τους ζητούμενους, είναι η μεγαλύτερη παγίδα αφού η διαδικασία ένταξης της λογικής «όποιος προλάβει» διαρκεί λίγα λεπτά, το λογισμικό λογικά κολλάει και αργοπορεί και στο τέλους οι τυχεροί, που συμπλήρωσαν ταχύτερα τα πεδία, είναι χαρούμενοι και οι πιο αργοί άτυχοι μένουν εντελώς εκτός χωρίς καμία υποστήριξη ή 2η ευκαιρία ενώ όλοι έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές! Αυτό είναι απαράδεκτο.

Στην ουσία το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ ανοίγει και κλείνει για χιλιάδες σε λίγα λεπτά, με αυτούς που δεν πρόλαβαν να αφήνονται στην τύχη τους. Ενώ και αυτοί οφείλουν να έχουν σειρά προτεραιότητας ένταξης σε σχέση με αυτούς που δεν ασχολήθηκαν καθόλου.

Για παράδειγμα στη  διαδικασία που ήδη έγινε προ ημερών υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα αιτήσεων και ειδικά στην επιβεβαίωση των υποχρεωτικών Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), όπου το σύστημα έκανε ακόμη και 20 λεπτά να επιβεβαιώσει ένα αριθμό πρωτοκόλλου ουσιαστικά καταδικάζοντας και καθυστερώντας την αίτηση! Δεν είναι σοβαρή δικαιολογία ότι τα πιστοποιητικά εκδόθηκαν την τελευταία στιγμή ούτε ότι το σύστημα έχει δημιουργηθεί επί εποχής της προηγούμενης κυβέρνησης. Το σύστημα πρέπει να αναβαθμιστεί άμεσα και άμεσα να επιβεβαιώνει όλα τα στοιχεία ειδάλλως να μπαίνουν δικλείδες χρονικές για έκδοση των ΠΕΑ.

Η πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει μια αποτελεσματική και δίκαιη λύση στο μηχανισμό η διαδικασία αιτήσεων και ένταξης στο πρόγραμμα.

Μια πρόταση είναι συνοπτικά: Να επεκταθεί η διαδικασία ένταξης και  την ημέρα των ηλεκτρονικών Online αιτήσεων με κριτήρια επιλεξιμότητας, όλοι οι πολίτες που έχουν τα ακίνητα τους τις προδιάγραφες, να υπάγονται άμεσα και κατά σειράς χρονικής προτεραιότητας, αλλά οι υπόλοιποι να λαμβάνουν επιτόπου πρωτόκολλο ολοκλήρωσης  ως επιλαχόντες, ώστε έτσι η πολιτεία θα γνωρίσει συγκεκριμένα και θα μπορεί άμεσα να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κονδύλια. Για παράδειγμα στην Αττική έμειναν εκτός περίπου 8.000 αιτούντες! Εάν υπολογίζεις περίπου ποσό επιδότησης 15.000 ευρώ ανά αίτηση τότε με 120 εκ θα μπορούσαν να μπουν στο πρόγραμμα και να διευρυνθούν σημαντικά οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα. Διεξάγοντας ένα Β κύκλο σε 6 μήνες με τον ίδιο τρόπο είναι μια δράση αλλά δεν είναι λύση αφού αναπαράγεται η ίδια αδικία. Γιατί στόχος είναι όσοι έχουν τις προδιαγραφές και έκαναν σωστές αιτήσεις να ενταχθούν για να μπορέσει πραγματικά να έχει μαζική επιρροή στο ενεργειακό αποτύπωμα ένα τέτοιο πρόγραμμα.

Μοιραστείτε το: