Υπάρχει σχέδιο για αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων?

Δημοσιεύθηκε DEAL NEWS σελ32 24/7/2020

Η αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και των υποδομών (αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες, κλπ), είναι κορυφαίας σημασίας και καταλύτης για την ανάπτυξη της πραγματικής ελληνικής οικονομίας. Παραμένει όμως ένα μεγάλο ζητούμενο. Άλλωστε η διαχρονική αδράνεια αποτελεί ένα κορυφαίο «σκάνδαλο» της περιόδου της 40ετούς μεταπολίτευσης με επίσης χαμηλή αποτελεσματικότητα την τελευταία δεκαετία. Σήμερα, χιλιάδες (περισσότερα από 50.000) δημόσια ακίνητα και υποδομές, δεκάδων εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, παραμένουν αναξιοποίητα, αχαρτογράφητα, κενά, και απαξιωμένα. Για αυτό η πρόκληση της ευρείας αξιοποίησης δημοσίων ακινήτων και υποδομών παραμένει ορθάνοικτή με την αναγκαία επιτυχία να στηρίζεται σε ορισμένες προϋποθέσεις. Κύρια, ικανή και αναγκαία συνθήκη είναι η διαμόρφωση ενός συγκροτημένου ουσιαστικού αναπτυξιακού εθνικού σχεδίου, ενός masterplan, τόσο για την οικονομία, όσο και πιο συγκεκριμένα για την αξιοποίηση των χιλιάδων ακινήτων και υποδομών του Δημοσίου. Ένα αναπτυξιακό σχέδιο αξιοποίησης που θα ενεργοποιεί και θα ενισχύει την ευρύτερη πραγματική οικονομία, αλλά και θα υιοθετήσει ενεργά ο δημόσιος τομέας, ως διαχειριστής των ακινήτων και των υποδομών, οι πολίτες ευρύτερα, ως πραγματικοί ιδιοκτήτες και βέβαια η ελληνική και διεθνής επενδυτική κοινότητα.   Αυτό δεν υφίσταται σήμερα, τουλάχιστον με όρους υλοποιήσιμης ρεαλιστικής αξιοποίησης ακινήτων και ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας και όχι θεωρητικών ανέφικτων προσδοκιών.  Με κύριο άξονα την κοινή λογική, την αξιοποίηση των διεθνών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας, τις αναπτυξιακές δυνατότητες και ανάγκες κάθε περιφέρειας και περιοχής.

Με κύρια κατεύθυνση της ελληνικής στρατηγικής προς την μακροχρόνια παραχώρηση ή μίσθωση των δημοσίων ακινήτων η υποδομών, προς σύγχρονες οργανωμένες αποδοτικές επενδύσεις, άρα και μελλοντικές υπεραξίες για το ελληνικό κράτος. Με τελικό στόχο την ενεργοποίηση της ελληνικής και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ως καταλύτης για το απαιτούμενο επενδυτικό σοκ που χρειάζεται η ανάπτυξη της ελληνικής πραγματικής οικονομίας και η περιφερειακή ανάπτυξη.

Το επιτακτικό διαχρονικό ζητούμενο, για την επιτυχία αξιοποίησης δημόσιας ακίνητης περιουσίας και κατ’επέκταση της δυναμικής ανάπτυξης της Ελλάδας,  είναι η φυσιολογική λειτουργία του κράτους ως στρατηγείο- ρυθμιστής, πόλος διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος. Ενδεικτικά μέτρα κρατικής υποστήριξης είναι η σταδιακή υιοθέτηση ενός απλού φορολογικού συστήματος χαμηλότερων συντελεστών, ο δραστικός περιορισμός της γραφειοκρατίας και οι ψηφιακές υπηρρεσίες, η καταπολέμηση των εστιών διαφθοράς και του κομματισμού στο κράτος, η αποκατάσταση της τραπεζικής ρευστότητας, η δημιουργία κινήτρων για νέες επενδύσεις και η καθολική ενίσχυση του brand name της ελληνικής οικονομίας ως ελκυστικός διεθνής επενδυτικός προορισμός. Ενώ το Υπέρ-Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας οφείλει να αλλάξει ρόλο και από μια επιχείρηση που λειτουργεί υπό κλειστές πόρτες χωρίς δημόσιο έλεγχο, να γίνει ένας αποτελεσματικός διαυγής αναπτυξιακός μοχλός της ελληνικής πολιτείας. Οφείλει να παίξει τον ρόλο του ενεργού και αποτελεσματικού θεματοφύλακα της ανάπτυξης της κοινής δημόσιας περιουσίας υπό δημόσιο έλεγχο.

Εν κατακλείδι η επιτάχυνση της αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας είναι ακόμα εφικτή και μπορεί να γίνει καταλυτική για το αναπτυξιακό μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Η κοινωνική βούληση υπάρχει, μένει η σαφής, συνεκτική, συναινετική και σταθερή πολιτική και διοικητική δράση για να γίνει η ουσιαστική και αποδοτική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας πραγματικότητα. Το πρώτο βήμα είναι ένα συγκροτημένο σχέδιο Masteplan αξιοποίησης. Άλλωστε σε κάθε εποχή, και ειδικά σήμερα, και για κάθε ζήτημα,  υπάρχουν οι ενδεδειγμένες λύσεις αρκεί οι κυβερνώντες, οι πολίτες και οι επενδυτές να σκέφτονται και ενσωματώνουν με ταχύτητά, αποτελεσματικά, ρεαλιστικά και αντισυμβατικά την κοινή λογική.

Μοιραστείτε το: