Αδύνατη η δυναμική ανάπτυξη χωρίς σύγχρονες πολεοδομίες

Δημοσιεύθηκε στην κυριακάτικη Real News 28-06-2020

Η μοναδική σωτηρία της ελληνικής οικονομίας είναι η βιώσιμη δυναμική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα όμως η δυναμική ανάπτυξη είναι αδύνατη χωρίς δομές ανάπτυξης. Μια κρίσιμη τέτοια δομή της Πολιτείας είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης, οι πολεοδομίες δηλαδή. Αυτό γιατί η διαδικασία αδειών δόμησης και όλη η κατασκευαστική δραστηριότητα υποστηρίζεται και ελέγχεται από αυτές. Σήμερα η κατάσταση στις περισσότερες υπηρεσίες δόμησης και ειδικά στην Αττική είναι εξαιρετικά προβληματική έως απελπιστική. Υπηρεσίες αποδεκατισμένες χωρίς υποδομές, χώρους και τεχνολογία, υποστελεχωμένες με τον ελάχιστο, εξαιρετικά περιορισμένο, αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού να υλοποιεί τις αρμοδιότητες με μεγάλη δυσκολία και πίεση χρόνου. Υπηρεσίες που το 2020 των ηλεκτρονικών online διαδικασιών δεν μπορούν να υποστηρίξουν ουσιαστικά την αναπτυξιακή διαδικασία στην πραγματική οικονομία. Ενώ σε απλές καθημερινές υπηρεσίες όπως το αρχείο αδειών και το τοπογραφικό τμήμα των Υπηρεσιών δόμησης η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη αφού όχι μόνο το προσωπικό είναι ελλιπές αλλά και οι άδειες, σχέδια, χάρτες κλπ είναι σε τραγική φυσική κατάσταση.  Η σημαντική προσωπική προσπάθεια των περισσοτέρων στελεχών των Υπηρεσιών Δόμησης δεν φτάνει ούτε κατ’ ελάχιστο.

Σήμερα η πολιτεία δεν έχει ξεκαθαρίσει πως θα οργανωθούν πανελλαδικά οι Υπηρεσίες Δόμησης και σε ποιο επίπεδο διακυβέρνησης θα λειτουργήσουν. Σήμερα κάθε Δήμος μπορεί νομοθετικά και πρέπει άμεσα λειτουργικά να έχει την δική του Υπηρεσία Δόμησης, τακτική που είναι πλήρως εφικτή αφού οι υποδομές μπορούν να δημιουργηθούν και το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό είναι εφικτό να ευρεθεί και να προσληφθεί. Η κυβέρνηση οφείλει να θέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και να εξασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους για να γίνουν οι Υπηρεσίες Δόμησης Πρότυπες.

Επιγραμματικά τέσσερις (4) προτάσεις προ αυτή την κατεύθυνση είναι οι ακόλουθες:

  1. Κάθε Υπηρεσία Δόμησης να έχει τεχνολογικά εργαλεία όπως GIS Δήμου με χρήση γης, όρους δόμησης, άδειες για κάθε Οικοδομικό Τετράγωνο, και πλήρη online επικοινωνία πχ email, πλήρη ιστοσελίδα με πληροφορίες data.
  2. Να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα ψηφιοποίησης των στελεχών οικοδομικών αδειών και των εγκεκριμένων σχεδίων-φακέλων για εύκολη ηλεκτρονική πρόσβαση.
  3. Να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ για άμεση αναβάθμιση της τεχνολογικής και κτιριακής υποδομής.
  4. Να οργανωθεί νέο πρόγραμμα προσλήψεων μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού.

Είναι εφικτές προτάσεις, χρηματοδότηση υπάρχει και θα βελτιώσουν σημαντικά την διαδικασία αδειών δόμησης νέων επενδύσεων, της νέας ανάπτυξης με προσέλκυση σημαντικών παραγωγικών δημοσίων εσόδων και θέσεων εργασίας. Ο χρόνος έχει τελειώσει, διότι η Ελλάδα έχει μια ευκαιρία 2 ετών για να δημιουργηθεί η υποδομή για δυναμική ανάπτυξη και οι Υπηρεσίες Δόμησης είναι δομές σημαντικές που έχουν ανεξήγητα ξεχαστεί αποδυναμωμένες. Η αναβάθμιση τους είναι μια 1η επένδυση κοινής λογικής για το ελληνικό κράτος και για την ελληνική κοινωνία.

Μοιραστείτε το: