Μισθώματα ακινήτων: Η πτωτική πίεση απαιτεί νέο πλαίσιο κινήτρων

Δημοσιεύθηκε στην Real News, Real Money 14/6/2020

Η επιδημία έφερε βίαια μια βαθιά οικονομική κρίση και μια επερχόμενη ύφεση με πολλές επιπτώσεις. Μια σημαντική επίπτωση είναι στην αγορά ακινήτων και αφορά την ισχυρή πτωτική πίεση των μισθωμάτων. Εξέλιξη που έχει διττή αντίρροπη ανάγνωση 1) Οδηγεί σε πιο χαμηλό επίπεδο μισθωμάτων για κατοικία ή επαγγελματική δραστηριότητα ή 2) Οδηγεί σε χαμηλότερο επίπεδο αποδόσεων και αξιών των ακινήτων. Το νέο περιβάλλον, ειδικά στην Ελλάδα, είναι εξαιρετικά πιεστικό για την πτώση των μισθωμάτων και αυτό συμβαίνει για τους ακόλουθους κύριους λόγους:

  1. Την πτώση της γενικής ζήτησης της οικονομίας λόγω μείωσης των εισοδημάτων, της αρνητικής ψυχολογίας και προσδοκίας, του μικρότερου τζίρου , της ανόδου της ανεργίας.
  2. Την υποχρεωτική μείωση κατά 40% των μισθωμάτων μέσω των κρατικών νομοθετικών παρεμβάσεων. Ενέργεια λογική στη κρίση που όμως δημιουργεί κλίμα από τους μισθωτές την διάθεση για διατήρηση του προσωρινού επίπεδου μισθωμάτων έστω και με νέα μισθωτική συμφωνία με τους ιδιοκτήτες.
  3. Την μεγάλη πτώση της ζήτησης εξωτερικού για βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα.
  4. Την ανάπτυξη των ψηφιακών ή Online εμπορικών επαγγελματικών υπηρεσιών που πιέζει τόσο την ζήτηση για νέες ή μεγάλες επιφανειών εμπορικών ακινήτων, καταστημάτων ή γραφείων όσο και τα υφιστάμενα ακίνητα τέτοιας χρήσης αλλά ταυτόχρονα ενισχύει την ζήτηση ακινήτων αποθήκης Logistics!

Παράλληλα ήδη εξελίσσονται αντίρροπες τάσεις όπως η μετακίνηση προσφοράς ακινήτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις σε κλασσικές. Μια ενέργεια που δημιουργεί νέα προσφορά ποιοτικών ακινήτων-κατοικιών για μίσθωση και αναμενόταν καιρό και πριν από την επιδημία, αφού ήδη υπήρχε υπερπροσφορά στις βραχυχρόνιες τουριστικές μισθώσεις.

Τα νερά είναι αχαρτογράφητα και πολλά θα εξαρτηθούν από την πορεία της οικονομίας, την ύφεση, τις αναπτυξιακές ενέργειες της πολιτείας, την φορολογία μισθωμάτων και εισοδημάτων. Για παράδειγμα μια μείωση του φόρου μισθωμάτων όλων των κλιμάκων κατά 5 μονάδες θα δώσει κίνητρο για λογική μείωση των μισθωμάτων με στήριξη των ιδιοκτητών και της ευρύτερης αγοράς. Ενώ κίνητρα, όπως έκπτωση δαπανών από φόρους, για αλλαγή χρήσης πχ από καταστήματα χωρίς προβολή σε γραφεία ή κατοικία θα δώσει ώθηση σε μικρομεσαίες επενδύσεις, νέα προσφορά και έσοδα από νέα μισθώματα σε κενά σημερινά ακίνητα!

Αναμφίβολα, η αγορά μισθώσεων είναι κομβική για την πορεία της οικονομίας, της αγοράς και τις αξίες των ακινήτων. Ζητούμενο της πολιτείας είναι το μέτρο άριστον και η δημιουργία σωστού πλαισίου ώστε να είναι εφικτή τόσο η οίκηση, κατοικία, η επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριότητα σε προσιτό κόστος όσο και η αποδοτική αξιοποίηση των ακινήτων από τους ιδιοκτήτες. Στην χώρα της διαχρονικής αγάπης των ακινήτων αλλά και της μικρομεσαίας δομής της κοινωνίας και οικονομίας πρέπει και μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή!

Μοιραστείτε το: