Τακτικές επιβίωσης για την αγορά ακινήτων το 2020

Δημοισεύθηκε Real News, Real Money σελ17

Η έλευση της πανδημίας, σε παγκόσμιο επίπεδο, και στην Ελλάδα είναι και ένα διάστημα αντοχής και επιβίωσης για την κοινωνία, οικονομία αλλά και για τον καθένα μας ξεχωριστά. Ειδικά στην ακίνητη περιουσία οι τακτικές επιβίωσης είναι απαραίτητες όσο ποτέ. Ας δούμε 4 κύριες τακτικές για το επόμενο δύσκολο διάστημα μέχρι τουλάχιστον το τέλος του 2020.

1η.Η εξασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας. Άλλωστε η έλλειψη της είναι ο βασικός παράγοντας πτώχευσης ενός φυσικού ή νομικού προσώπου. Τώρα, η εξασφάλιση της προϋποθέτει την λεπτομερή εξοικονόμηση πόρων-εξόδων και την δημιουργία εσόδων (πχ ενοίκιο) και ρευστού διαθέσιμου. Ενώ και η λύση δανείων είναι λογική, ειδικά για φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που δεν έχουν μεγάλη δανεική πίεση αλλά και δυνατότητες σωστής χρήσης κεφαλαίων με καλή απόδοση.

2η.Η αμοιβαία συνεργασία στις καθημερινές συναλλαγές. Η υπομονή και η συνεννόηση είναι τα καλύτερα εργαλεία σε μια περίοδο αχαρτογράφητη μεγάλης αβεβαιότητας και οριζόντιας πίεσης. Για παράδειγμα ιδιοκτήτες και μισθωτές είναι σήμερα σχεδόν στην ίδια βάρκα. Οι υποχρεωτικές δια νόμου μειώσεις μισθωμάτων έθεσαν ένα άκαμπτο πλαίσιο συζήτησης όμως τελικά μόνο μια δίκαιη και σωστή συμφωνία δίνει ουσιαστική λύση πχ με βραχυπρόθεσμη λογική μείωση μισθώματος στο διάστημα μείωσης εισοδημάτων και μεσοπρόθεσμη αντίστοιχη αύξηση του.

3η.Η επένδυση σε ακίνητα ιδιοκτησίας μας, την κύρια κατοικία ή την εγκατάσταση της επιχείρησης μας. Η μεγαλύτερη απόδοση των επενδύσεων δεν είναι μόνο η χρηματική (πχ ενοίκιο) αλλά η απόδοση της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής και εργασίας μας. Ένας καλύτερος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και μια κτιριακή αναβάθμιση (πχ μονώσεις, κουφώματα, κλπ)  προσφέρουν άμεσα ένα περιβάλλον που αποδίδει άμεσα και πρακτικά.

4η.Η συνεχή διατήρηση της κίνησης, της λειτουργίας. Η ψυχολογική πίεση που λογικά έχει φέρει η πανδημία πρέπει να απαντηθεί με αποφασιστικότητα και κινητικότητα τόσο κοινωνικά όσο και στην αγορά ακινήτων. Τα σχέδια είναι αδύνατα σε καιρούς αχαρτογράφητους όμως η καθημερινή δράση πρέπει να συνεχιστεί, είτε κάποιος θέλει να πουλήσει, να αγοράσει, να μισθώσει ή να επενδύσει σε ένα ακίνητο. Άλλωστε σε ένα περιβάλλον ύφεσης, η αβεβαιότητα αυξάνει μεν το ρίσκο αποκαλύπτει όμως νέες δυνατότητες και ευκαιρίες.

Το υπόλοιπο του 2020 είναι περίοδος μεγάλης αβεβαιότητας όμως πλέον αυτό είναι το δεδομένο. Η απραξία και αρνητική ψυχολογία δεν είναι λύση. Απαιτούνται λογικές τακτικές δράσης για την επιβίωση και προετοιμασία για την περίοδο μετά την «καταιγίδα» της ύφεσης της πανδημίας. Ας τις θέσουμε σε εφαρμογή, ώστε βραχυπρόθεσμα να αντέξουμε και μεσοπρόθεσμα να δικαιωθούμε απολαμβάνοντας καλή απόδοση των ακινήτων και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εργασίας μας.

Μοιραστείτε το: