Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΚΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε στην ΑΜΑΡΥΣΙΑ 22/2/2020 , REAL.GR, REAL NEWS 8/3/2020

Μια πραγματική ευκαιρία αποτελεί για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα με λανθασμένα δηλωμένα εμβαδά στους Δήμους, η διάταξη του άρθρου 51 παρ. 2 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α)Η διάταξη, που υπήρξε επίμονο αίτημα μας στην ΠΟΜΙΔΑ, απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες από πρόστιμα και αναδρομικά, θα φέρει σημαντική επαύξηση των δυνητικών ετήσιων εσόδων των ΟΤΑ λόγω αύξησης των δηλωθέντων πραγματικών επιφανειών, ορίζει τα εξής:

 «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισµού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ Α΄ βαθµού µπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία µέχρι 31-3-2020, χωρίς την επιβολή προστίµων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούµενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται µόνο από την 1.1.2020».

Για αυτό η ΠΟΜΙΔΑ καλεί όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας, ήτοι αυτούς που από παλαιά έχουν δηλώσει τα εμβαδά των ιδιοκτησιών τους στους Δήμους, αυτούς που πρόσφατα τακτοποίησαν αυθαίρετα,  αλλά και όσους έχουν αδήλωτα εμβαδά για οποιοδήποτε λόγο, να επωφεληθούν από τη μοναδική αυτή ρύθμιση, η εκτεταμένη εφαρμογή της οποίας θα δώσει στους Δήμους τη δυνατότητα να μειώσουν δυνητικά τους συντελεστές των δημοτικών τελών για όλους τους πολίτες αφού θα αυξηθούν σημαντικά οι επιφάνειες των ακινήτων. Επίσης καλεί και τους ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, όπως και εκείνων που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ, να τα δηλώσουν στους οικείους Δήμους, για να μη χρεώνονται δημοτικά τέλη τόσο για το παρελθόν, όσο και για το μέλλον, σε μια διάταξη που  ισχύει εδώ και αρκετούς μήνες. Για την ενημέρωση των μελών της και κάθε ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη ακινήτου, η ΠΟΜΙΔΑ παραθέτει ένα Δεκάλογο με τις βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις στα παραπάνω θέματα, (δείτε την ενημέρωση και στην ιστοσελίδα www.pomida.gr): 

1. Ποιος είναι δικαιούχος στη ρύθμιση αυτή;

Κάθε ιδιοκτήτης κτίσματος ή οικοπέδου που δεν το έχει δηλωμένο στον οικείο ΟΤΑ καθώς κάθε ιδιοκτήτης που το έχει δηλώσει με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, όπως  διαμερίσματα, μονοκατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακάλυπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα.

2. Ποιες επιφάνειες ακινήτων υπάγονται στη ρύθμιση αυτή;

Η ρύθμιση αυτή ρητά καλύπτει ενδεικτικά τις επιφάνειες ακινήτων που είχαν δηλωθεί ελλιπώς (λάθος καταμέτρηση), επιφάνειες ακινήτων τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ (πχ αυθαίρετα) για την υποβολή τους σε δημοτική φορολογία αλλά και τις επιφάνειες ακινήτων που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ. Σημαντικό ότι πρέπει να δηλωθούν και επιφάνειες ακάλυπτων κενών οικοπέδων μόνο για το ΤΑΠ.

3. Τι δικαιούται να κάνει και γιατί;

Να υποβάλει δήλωση (ηλεκτρονική ή φυσική) με τα πλήρη και ορθά στοιχεία των επιφανειών όλων των ακινήτων του, ηλεκτροδοτούμενων και μη, με την οποία θα απαλλαγεί από όλες τις αναδρομικές οφειλές πολλών ετών και από οποιοδήποτε πρόστιμο ή προσαύξηση, όπως προέβλεπε η σχετική νομοθεσία, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις των αυθαιρέτων ακινήτων.

4. Από ποιες κατηγορίες φόρων και τελών απαλλάσσει αναδρομικά η ρύθμιση αυτή;

Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει κάθε είδους φόρους, τέλη και εισφορές προς τους Δήμους της χώρας, ήτοι τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και το δημοτικό φόρο.

5. Που και πως πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις αυτές;

Οι δηλώσεις υποβάλλονται φυσικά αλλά και ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εφαρμογή https://tetragonika.govapp.gr/ μέσω κωδικών taxis, μέσω της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης  μπορεί να διορθώσει υπεύθυνα το πραγματικό σημερινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας του, ηλεκτροδοτούμενης ή μη, αλλά και τυχόν αλλαγή της χρήσης της, όπως προβλέπει ρητά η σχετική διάταξη. Η εφαρμογή διασταυρώνει το Ε9 με τα δηλωμένα τετραγωνικά στο ΔΕΔΗΕ –λογαριασμό ρεύματος και άμεσα προκύπτει η υπερβάλλουσα επιφάνεια. Για αυτό και η ηλεκτρονική δήλωση είναι εξαιρετικά απλή και γρήγορη και προϋποθέτει πρώτα την σωστή σύνταξη του Ε9.Οι δηλώσεις αυτές  διαβιβάζονται στην Υπηρεσία Εσόδων του οικείου Δήμου για επεξεργασία και υπολογισμό κάθε οφειλόμενου ποσού ΤΑΠ ή δημοτικών τελών, για το αποτέλεσμα του οποίου θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης.

6. Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις αυτές;

Η προθεσμία που ορίζει η διάταξη αυτή είναι μέχρι την 31η Μαρτίου 2020. 

7. Από πότε θα αρχίσει να τρέχει η χρέωση για τα πρόσθετα εμβαδά που θα δηλωθούν;

Η χρέωση των δημοτικών φόρων και τελών των πρόσθετων εμβαδών θα αρχίσει από την 1.1.2020, όποτε και αν δηλωθούν αυτά.  

8. Τι θα συμβεί αν δεν δηλωθούν εμπρόθεσμα τα πρόσθετα εμβαδά;

Μετά τη λήξη της προθεσμίας οικειοθελούς δήλωσης, θα ισχύσουν ξανά οι προηγούμενες διατάξεις  που προέβλεπαν αναδρομικές οφειλές με πρόστιμα, οι οποίες θα ενεργοποιηθούν είτε όταν αρχίσουν οι διασταυρώσεις των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ με τα στοιχεία του Ε9, στα οποία έχουν πλέον πρόσβαση οι ΟΤΑ της χώρας, είτε όταν ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή οι κληρονόμοι του ζητήσουν πιστοποιητικό μη οφειλής ΤΑΠ για μεταβίβαση, γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς του ακινήτου.

9. Τι θα συμβεί με όσους υπέβαλαν δηλώσεις πριν από τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου, και βεβαιώθηκαν εις βάρος τους τα σχετικά ποσά δημοτικών τελών;

Σε ό,τι αφορά οφειλές από διαφορές δηλωμένων επιφανειών ακινήτων, που βεβαιώθηκαν με οικειοθελή προσέλευση των ενδιαφερομένων ήδη έχει ληφθεί σχετική πρωτοβουλία, με πρόσφατη τροπολογία στο τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών διαγράφονται οι βεβαιωμένες οφειλές δημοτικών τελών και ΤΑΠ από διαφορές εμβαδών όχι μέχρι 31.12.2019 αλλά μέχρι την ημέρα της υποβολής της δήλωσής τους στον οικείο Δήμο.

10. Τι ισχύει σχετικά με τις δηλώσεις για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα;

Ήδη έχει ληφθεί πρωτοβουλία, με τροπολογία στο τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  για να δοθεί νομοθετικά παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2020 στην προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Παράλληλα θα εξεταστεί η δυνατότητα μόνιμης επίλυσης του προβλήματος αυτού ΜΕ διασύνδεση βάσεων δεδομένων ΟΤΑ και ΔΕΔΗΕ.

Μοιραστείτε το: