Δύο προτάσεις – βόμβες για τη στέγη κατοικίας

Του Μάνου Κρανίδη*

*Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, CEO, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ «KRAMA PROPERTY” Γραμματέας Ενημέρωσης ΔΣ ΠΟΜΙΔΑ, Πρόεδρος ΕΝΙΒΟΠΑ ,www.kramaproperty.com

Ένα ζήτημα που κυριαρχεί στην σημερινή αγορά ακίνητης περιουσίας είναι η έλλειψη διαθεσιμότητας, προσφοράς ακινήτων και η άνοδος των μισθωμάτων για την στέγη κατοικίας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) έχει θέσει δημόσια καινοτόμες προτάσεις που μπορούν να συνεισφέρουν δομικά στην αποκλιμάκωση του εν λόγω ζητήματος, στην ενίσχυση της διαθεσιμότητας-προσφοράς κατοικιών προς κλασσική μίσθωση.

Επιγραμματικά, η 1η πρόσφατη πρόταση αφορά  την μείωση του φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα μισθώσεων ΜΟΝΟ κύριας κατοικίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε κάθε ισχύον φορολογικό κλιμάκιο. Η υιοθέτηση της πρότασης αυτής θα αποτελέσει ιστορική κοινωνική μεταρρύθμιση και θα ωφελήσει άμεσα όλους και το Δημόσιο. Τους ενοικιαστές κατοικιών, παλαιούς και νέους, γιατί θα αλλάξει αμέσως το τοπίο, οδηγώντας μεγάλο αριθμό πλήρως ανακαινισμένων κατοικιών, σε άριστη κατάσταση,  στην αγορά μισθώσεων κύριας κατοικίας, η δε νέα προσφορά που θα επακολουθήσει, με την φορολογική ελάφρυνση των εκμισθωτών, θα αποκλιμακώσει το ύψος των ενοικίων κύριας κατοικίας. Τους ιδιοκτήτες εκμισθωτές κατοικιών γιατί θα εκλογικεύσει τη φορολογική τους επιβάρυνση η οποία με τον τετραπλό συνδυασμό φόρου εισοδήματος, εισφοράς αλληλεγγύης, κύριου και συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, σήμερα είναι υπερβολική. Το Ελληνικό Δημόσιο γιατί η δημοσιονομική απώλεια από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 10 μονάδες, ΜΟΝΟΝ για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας, και όχι για τις επαγγελματικές και τις βραχυχρόνιες και κάθε άλλου είδους μισθώσεις, θα υπερκαλυφθεί από τη φορολόγηση δεκάδων χιλιάδων νέων μισθώσεων κύριας κατοικίας που θα φορολογούνται για μισθώματα 12μήνου, και όχι για μερικά περιστασιακά μισθώματα της θερινής και μόνον περιόδου.  Ενώ ακόμη και η αγορά εκμίσθωσης βραχυχρόνιων μισθώσεων θα ξεκαθαρίσει από την υπερπροσφορά.

Συνδυαστικά δε, εάν υλοποιηθεί και η 2η παλιότερη σημαντική πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για την  αξιοποίηση των χιλιάδων ακινήτων του δημόσιου και του κτηματολογίου τότε η εξισορρόπηση της αγοράς στέγης θα είναι γεγονός. Μόνο στο κτηματολόγιο τα “ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ” η «ΟΡΦΑΝΑ» ακίνητα, που οι ιδιοκτήτες τους δεν τα δήλωσαν στο Κτηματολόγιο είναι ήδη 15.000 στις 35 περιοχές που έχει λήξει  η προθεσμία προσφυγής ενώ και στις υπόλοιπες εκτιμάται ότι φτάνουν και ξεπερνούν τα 100.000. Η μεταβίβαση τους στο Ελληνικό Δημόσιο ελλοχεύει τον κίνδυνο της πλήρους απαξίωσης τους. Εδώ εστιάζει και η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ, δηλαδή να παραχωρηθεί η κυριότητα των ΟΡΦΑΝΩΝ ακινήτων απευθείας στους Δήμους για αξιοποίηση, με χρονοδιαγράμματα, συν τοις άλλοις αναπτύσσοντας την πολύτιμη κοινωνική στέγη για συμπολίτες μας χαμηλών εισοδημάτων.

Αναμφίβολα, η στέγη κατοικίας είναι πρωτεύουσα για την ολοκληρωμένη ευτυχία στη ζωή, και βάση μιας όμορφης καθημερινότητας. Οι λύσεις υπάρχουν, δεν είναι εύκολες αλλά απαιτούν καινοτόμα και πρακτική σκέψη, ισχυρά κίνητρα και ολοκληρωμένη προσέγγιση με πρώτο το κοινό συμφέρον. Είναι εφικτό.

Μοιραστείτε το: