Ένας «κρυμμένος θησαυρός» για δυναμική ανάπτυξη

Δημοσιεύθηκε Real News, Real Money σελ17, 15/12/2019

Η μαζική δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας είναι ο μεγάλος σκοπός για ένα σπουδαίο μέλλον. Μετά από μια βαθειά πρωτόγνωρη κρίση την προηγούμενη δεκαετία, σήμερα υπάρχει η δυνατότητα για μια δομική, δυναμική αλλαγή πορείας. Αυτό γιατί με τα δημόσια οικονομικά ισοσκελισμένα, το δημόσιο χρέος υπό εξυπηρέτηση, και τα επιτόκια δανεισμού σε μηδενικό επίπεδο, το ρίσκο της πτώχευσης της χώρας (country risk) είναι ελαχιστοποιημένο, άρα το μεγαλύτερο εμπόδιο δυναμικής ανάπτυξης έχει αρθεί. Όμως τώρα είναι η στιγμή για μια πραγματική προσέλκυση μαζικών επενδύσεων, ανταγωνιστικών με προστιθέμενη αξία και δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας. Απαιτούνται επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας. Με πιο σημαντικές, όχι μόνο τις μεγάλες και εμβληματικές άλλα κυρίως τις μεσαίες επενδύσεις με εξωστρεφή προσανατολισμό. Το θετικό είναι ότι πολλές τέτοιες μεσαίες επενδύσεις έχουν κατατεθεί στα «συρτάρια» του κράτους και το αρνητικό ότι ακόμη δυστυχώς δεν έχει δημιουργηθεί ο μηχανισμός και η κουλτούρα για ξεμπλοκάρισμα τους, για την άμεση υλοποίηση ή και στήριξη της βιωσιμότητας τους. Αυτό πρέπει να είναι ένα κύριο μέλημα των αρμόδιων Υπουργείων, κυρίως του Ανάπτυξης.


Ας πάρουμε το παράδειγμα των επενδύσεων, ίσως ένας «κρυμμένος θησαυρός» που παραμένουν εγκλωβισμένες σε διάφορες φάσεις και διαδικασίες των Αναπτυξιακών Νόμων, με κύρια άμεσα ζητήματα:

  1. Τις σημαντικές καθυστερήσεις στον τελικό έλεγχο εκατοντάδων επενδυτικών σχεδίων των παλαιών αναπτυξιακών νόμων (Ν.3299/2004 και 3908/2011) καθώς μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων έχουν υποβάλλει αίτημα ολοκλήρωσης και αναμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα να ελεγχθούν από τα αρμόδια όργανα.
  2. Την μεγάλη εκκρεμότητα στην ένταξη δεκάδων έργων του Β’ κύκλου των αιτήσεων του τελευταίου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2019 που έχουν  αξιολογηθεί εδώ και μήνες με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια εκατ. ευρώ να μην έχουν τις αποφάσεις υπαγωγής τους ώστε να μπορούν να προσφύγουν στο τραπεζικό σύστημα για την δανειοδότηση και έναρξη των επενδύσεων τους.
  3. Τη σοβαρή καθυστέρηση ολοκλήρωσης του Γ’ κύκλου υποβολής αιτήσεων,  που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2018 με τουλάχιστον τέσσερεις (4) διαδοχικές παρατάσεις με αποτέλεσμα την πολύμηνη επίσης καθυστέρηση των διαδικασιών αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.

Μάλιστα ο νέος Νόμος 4635/2019 «ΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ο οποίος ψηφίστηκε  με σκοπό να επιταχύνει τις ενέργειες ελέγχου της ολοκλήρωσης των επενδυτικών έργων, προσφεύγοντας σε ελεγκτικές εταιρείες, δεν μπορεί να εφαρμοστεί σήμερα καθώς δεν έχει εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή του με αποτέλεσμα να υπάρχουν επίσης νέες καθυστερήσεις. Τα αρμόδια Υπουργεία οφείλουν να δώσουν λύση άμεσα αφού, τελικά , η επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης και έγκρισης των μεσαίων επενδύσεων, όπως στον Αναπτυξιακό, είναι ένα σημαντικό κλειδί ώστε να ανοίξει αυτός ο κρυμμένος Θησαυρός και να γίνει επιτέλους πραγματικότητα ένα κομμάτι δυναμικής ανάπτυξης τουλάχιστον του 4% αύξησης του ΑΕΠ.

Μοιραστείτε το: