Η ανάπτυξη για όλους απαιτεί μαζική αναπτυξιακή επιρροή των μέτρων της ΔΕΘ

Δημοσιεύθηκε στην Deal News 27-09-2019

Η νέα κυβέρνηση ξεκίνησε να υλοποιεί μια πολιτική μείωσης φόρων, εισφορών και επιβαρύνσεων, η οποία είναι, βάσει κοινής λογικής, θετική για την πραγματική οικονομία, δίνοντας, υπό προϋποθέσεις, μια 1η ώθηση για το απαιτούμενο αναπτυξιακό άλμα. Όμως, στη λογική  αυτή, της ανάπτυξης για όλους, η κρίσιμη προϋπόθεση επιτυχίας τέτοιων μέτρων είναι η μαζική επιρροή και το μεγάλο εύρος τους ώστε να αποτελέσουν κίνητρο δυναμικού επενδυτικού κύματος ειδικά στην μικρομεσαία μαζική οικονομία. Ειδικά για το κλάδο των ακινήτων οι κύριες μειώσεις, και οι προϋποθέσεις επιτυχίας τους, έχουν ως κάτωθι:

Α. Μείωση του ΕΝΦΙΑ, κατά 22% μεσοσταθμικά από το 2019. Είναι οριζόντιο μέτρο που άμεσα βελτιώνει το διαθέσιμο εισόδημα των 5,5 εκατ. Ιδιοκτητών άρα και την καταναλωτική και επενδυτική τους δυνατότητα. Όμως ακόμη παραμένει το πρόβλημα του υψηλού συνολικής επιπέδου των φόρων ακίνητης περιουσίας και της διπλής αντιαναπτυξιακής δομής του ΕΝΦΙΑ που επηρεάζεται άδικα από την αντικειμενικές αξίες.

Β. Τριετή Αναστολή του ΦΠΑ για τις νεόδμητες και του φόρου υπεραξίας πωλητή στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Δίδει κίνητρο για διεθνή ζήτηση προς νεόδμητα ακίνητα άρα κινητοποιεί νέες επενδύσεις στην οικοδομή. Είναι μέτρα που μειώνουν άμεσα το κόστος μεταβίβασης ακινήτων, αρκεί βέβαια να υλοποιηθεί η αναστολή για όλα τα χιλιάδες ακίνητα με άδειες οικοδομής από το 1-1-2006 και μετά που εφαρμόζεται ο ΦΠΑ. Έτσι θα διευρυνθεί μαζικά η βάση εφαρμογής του μέτρου και 1) θα δοθεί αναπτυξιακό κίνητρο για την αξιοποίηση πολλών νεόδμητων ακινήτων (και κυρίως 12ετίας) που παραμένουν απούλητα και αναξιοποίητα και 2) δεν θα γίνουν μη ανταγωνιστικά όλα τα χιλιάδες απούλητα, νεόδμητα στην ουσία, ακίνητα με άδεια οικοδομής μεταξύ ετών 2006 κα 2018 που στην αντίθετη περίπτωση θα παραμείνουν με ΦΠΑ 24% όταν τα ακίνητα με άδεια οικοδομής θα έχουν φόρο μεταβίβασης 3%.

Γ. Έκπτωση φόρου, ως συμψηφισμός με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις, του ποσού μέχρι 40%  των δαπανών από εργασίες ανακαίνισης, ενεργειακής ή αισθητικής αναβάθμισης. Θα πρέπει να προστεθούν και οι εργασίες στατικής ενίσχυσης που αφορούν πολλά ακίνητα παλαιότητας. Σύμφωνα με στοιχεία περίπου 2 εκατ υφιστάμενα κτίρια είναι παλαιότητας με άδεια οικοδομής προ του 1980, άρα η δυναμική του κινήτρου είναι σαφής αρκεί να μην περιοριστεί ανούσια. Επίσης είναι δυνατό πρόσθετο κίνητρο, με μεγάλη άμεση απόδοση, για εκατ. Ιδιοκτήτες, ειδικά μεσαίων και υψηλών εισοδημάτων που δεν υπάγονται εύκολα στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΏ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ, να προβούν στις αναγκαίες άμεσες επενδύσεις ανακαίνισης των χιλιάδων ακινήτων παλαιότητας και δει των διατηρητέων που ρημάζουν. Εφόσον το μέτρο είναι οριζόντιο χωρίς αντιαναπτυξιακούς περιοριστικούς όρους (πχ όριο προϋπολογισμού, εύρος εργασιών, εισόδημα, κλπ) θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο μαζικής ενίσχυσης της ανάπτυξης, της φορολογητέας ύλης, του όγκου επενδύσεων στα ακίνητα και των φορολογικών εσόδων. Είναι αδιαμφησβήτητο ότι το πολυπόθητο αναπτυξιακό άλμα, δηλαδή ανάπτυξη για όλους με ρυθμό άνω του 3-4%, απαιτεί κίνητρα μαζικής επιρροής στην οικονομία. Για αυτό απαιτείται σχεδιασμός δράσεων, όπως αυτά της ΔΕΘ, χωρίς όμως περιορισμούς, με σκοπό ένα ευρύ και δυναμικό αναπτυξιακό αποτύπωμα, ειδικά στο μικρομεσαίο επίπεδο της οικονομίας. Άλλωστε τελικά, οι μεγάλες επενδύσεις είναι σπουδαίες αλλά οι μαζικές μικρομεσαίες επενδύσεις, είναι ο κρίσιμος καταλύτης για την αναγκαία  εκτόξευση της ελληνικής οικονομίας για όλους!

Μοιραστείτε το: