Να επεκταθεί η απαλλαγή ΦΠΑ για άδειες από 2006

Δήλωση στην Deal News 13/9/2019

Η νέα κυβέρνηση ξεκίνησε να υλοποιεί μια πολιτική μείωσης φόρων, εισφορών και επιβαρύνσεων, η οποία είναι θετική για την πραγματική οικονομία, δίνοντας, υπό προϋποθέσεις, μια 1η ώθηση για το απαιτούμενο αναπτυξιακό άλμα. Συνοπτικά, για το κλάδο των ακινήτων οι κύριες μειώσεις, και οι προϋποθέσεις επιτυχίας τους, έχουν ως κάτωθι:

Α. Μείωση του ΕΝΦΙΑ, κατά 22% μεσοσταθμικά από το 2019. Είναι οριζόντιο μέτρο που άμεσα βελτιώνει το διαθέσιμο εισόδημα των 5,5 εκατ. Ιδιοκτητών άρα και την καταναλωτική και επενδυτική τους δυνατότητα. Όμως ακόμη παραμένει το πρόβλημα του υψηλού συνολικής επιπέδου των φόρων ακίνητης περιουσίας και της αντιαναπτυξιακής διπλής αντιαναπτυξιακής δομής του ΕΝΦΙΑ.

Β. Τριετή Αναστολή του ΦΠΑ για τις νεόδμητες και του φόρου υπεραξίας πωλητή στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Δίδει κίνητρο για διεθνή ζήτηση προς νεόδμητα ακίνητα άρα κινητοποιεί νέες επενδύσεις στην οικοδομή. Είναι μέτρα που μειώνουν άμεσα το κόστος μεταβίβασης ακινήτων, αρκεί βέβαια να υλοποιηθεί η αναστολή για όλα τα ακίνητα με άδειες οικοδομής από το 1-1-2006 και μετά που εφαρμόζεται ο ΦΠΑ ώστε δοθεί κίνητρο για την αξιοποίηση πολλών νεόδμητων ακινήτων (και κυρίως 12ετίας) που παραμένουν απούλητα και αναξιοποίητα.

Γ. Έκπτωση φόρου, ως συμψηφισμός με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις, του ποσού μέχρι 40%  των δαπανών από εργασίες ανακαίνισης, ενεργειακής ή αισθητικής αναβάθμισης. Θα πρέπει να προστεθούν και οι εργασίες στατικής ενίσχυσης που αφορούν πολλά ακίνητα παλαιότητας. Δυνατό πρόσθετο κίνητρο, με μεγάλη άμεση απόδοση, για εκατ. Ιδιοκτήτες, ειδικά μεσαίων και υψηλών εισοδημάτων που δεν υπάγονται εύκολα στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΏ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ, να προβούν στις αναγκαίες άμεσες επενδύσεις ανακαίνισης των χιλιάδων ακινήτων παλαιότητας και δει των διατηρητέων που ρημάζουν. Εφόσον το μέτρο είναι οριζόντιο χωρίς αντιαναπτυξιακούς περιοριστικούς όρους θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο μαζικής ενίσχυσης της ανάπτυξης, της φορολογητέας ύλης, του όγκου επενδύσεων στα ακίνητα και των φορολογικών εσόδων.

Μοιραστείτε το: