Η μεγάλη ακίνητη πρόκληση για τον Πρωθυπουργό της Κυριακής

Δημοσιεύθηκε στην Real.gr 5/7/2019

Του Μάνου Κρανίδη*

*Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc

CEO, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ «KRAMA PROPERTY”

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΠΟΜΙΔΑ, Πρόεδρος ΕΝΙΒΟΠΑ

Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου, επικεφαλής συνδυασμού «ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2023»

Η αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και των υποδομών (αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες, κλπ), είναι κορυφαίας σημασίας και καταλύτης για την ανάπτυξη της πραγματικής ελληνικής οικονομίας. Παραμένει όμως ένα μεγάλο ζητούμενο. Άλλωστε η διαχρονική αδράνεια αποτελεί ένα κορυφαίο «σκάνδαλο» της περιόδου της 40ετούς μεταπολίτευσης με αποκορύφωμα την αναποτελεσματικότητα της περιόδου 2010-2017. Σήμερα, 70.000 δημόσια ακίνητα και υποδομές, δεκάδων εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, από τα οποία περίπου 12.000 είναι αστικά ακίνητα, παραμένουν αναξιοποίητα, αχαρτογράφητα, κενά, και απαξιωμένα. Ενώ σε αυτά προστίθεται χιλιάδες δεκάδες ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη που δεν έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο με αποτέλεσμα και αυτά να περιέλθουν επίσης στο Δημόσιο. Στην ουσία, την εποχή εθνικής αναζήτησης της ανάπτυξης, έχουνε ένα θησαυρό που κάθεται αναξιοποίητος!  

Για αυτό, για τον Πρωθυπουργό και κυβέρνηση της Κυριακής στις 7 Ιουλίου, η πρόκληση της ευρείας αξιοποίησης δημοσίων ακινήτων και υποδομών παραμένει ορθάνοικτή με την αναγκαία επιτυχία να στηρίζεται σε ορισμένες προϋποθέσεις. Κύρια, ικανή και αναγκαία συνθήκη είναι η διαμόρφωση ενός συγκροτημένου ουσιαστικού αναπτυξιακού εθνικού σχεδίου, ενός masterplan, τόσο για την οικονομία, όσο και πιο συγκεκριμένα για την αξιοποίηση των χιλιάδων ακινήτων και υποδομών του Δημοσίου. Ένα αναπτυξιακό σχέδιο αξιοποίησης που θα ενεργοποιεί και θα ενισχύει την ευρύτερη πραγματική οικονομία, αλλά και θα υιοθετήσει ενεργά ο δημόσιος τομέας, ως διαχειριστής των ακινήτων και των υποδομών, οι πολίτες ευρύτερα, ως πραγματικοί ιδιοκτήτες και βέβαια η ελληνική και διεθνής επενδυτική κοινότητα.   Αυτό δεν υφίσταται σήμερα, τουλάχιστον με όρους υλοποιήσιμης ρεαλιστικής αξιοποίησης ακινήτων και ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας και όχι θεωρητικών ανέφικτων προσδοκιών.  Με κύριο άξονα την κοινή λογική, την αξιοποίηση των διεθνών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας, τις αναπτυξιακές δυνατότητες και ανάγκες κάθε περιφέρειας και περιοχής. Με κύριο εργαλείο της ελληνικής στρατηγικής την μακροχρόνια παραχώρηση ή μίσθωση των δημοσίων ακινήτων η υποδομών, προς σύγχρονες οργανωμένες αποδοτικές επενδύσεις, άρα και μελλοντικές υπεραξίες για το ελληνικό κράτος. Με τελικό στόχο την ενεργοποίηση της ελληνικής και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ως καταλύτης για το απαιτούμενο επενδυτικό σοκ που χρειάζεται η ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας και η περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.

Το επιτακτικό διαχρονικό ζητούμενο, για την επιτυχία αξιοποίησης κάθε Masteplan δημόσιας ακίνητης περιουσίας,  ακόμα παραμένει πρώτα η φυσιολογική και αποτελεσματική λειτουργία του κράτους ως στρατηγείο- ρυθμιστής, πόλος διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και αρωγός της ανάπτυξης και υγιών επενδύσεων. Για αυτό άμεσα πρέπει να γίνει πραγματικότητα ο δραστικός περιορισμός της γραφειοκρατίας, η καταπολέμηση των εστιών διαφθοράς και του κομματισμού στο κράτος, και βέβαια μέτρα όπως πρακτικά κίνητρα για νέες επενδύσεις, η υιοθέτηση ενός απλού φορολογικού-ασφαλιστικού συστήματος χαμηλότερων συντελεστών, η ριζική αποκατάσταση της τραπεζικής ρευστότητας,  και η καθολική ενίσχυση του brand name της ελληνικής οικονομίας ως ελκυστικός διεθνής επενδυτικός προορισμός.

Αναμφίβολα και η επιλογή και υποστήριξη, από την ελληνική πολιτεία, των ενδεδειγμένων επενδυτών-μισθωτών είναι κρίσιμη παράμετρος για την δημιουργία της απαραίτητης υπεραξίας, καθιστώντας επιβεβλημένη την πρωθύστερη επιτυχημένη πορεία τους (ομίλους, επιχειρήσεις, κλπ) με αποδεδειγμένα αποτελέσματα και αξιόπιστα μακροπρόθεσμα επενδυτικά πλάνα. Ενώ το Υπέρ-Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας δεν πρέπει να είναι μια επιχείρηση που λειτουργεί εν κρυπτό , συγκεντρωτικά υπό κλειστές πόρτες, αλλά επιτέλους ένα αποτελεσματικό διαυγές αναπτυξιακό εργαλείο της ελληνικής πολιτείας. Οφείλει να παίξει τον ρόλο του ενεργού και αποτελεσματικού θεματοφύλακα και επιτυχημένου διαχειριστή της κοινής δημόσιας περιουσίας. Ενώ είναι απαραίτητη η αποκέντρωση της ευθύνης αξιοποίησης των δημοσίων ακινήτων, όπως πχ αυτών του Κτηματολογίου, από την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μια πολύ καλή λύση αξιοποίησης για την αποδοτική κάλυψη, δημοτικών και περιφερειακών, κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών (πχ κοινωνική κατοικία, σχολικές και αθλητικές υποδομές, πολιτιστικά κτίρια, κλπ.).

Εν κατακλείδι η επιτάχυνση της αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας είναι ακόμα εφικτή και μπορεί να γίνει καταλυτική για το αναπτυξιακό μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Η κοινωνική βούληση υπάρχει, μένει η σαφής, συνεκτική, συναινετική και σταθερή κυβερνητική, πολιτική και διοικητική δράση για να γίνει η ουσιαστική και αποδοτική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας πραγματικότητα. Το πρώτο βήμα είναι ο Πρωθυπουργός και η επόμενη κυβέρνηση να αναλάβουν την πρόκληση και να θελήσουν με ισχυρή πολιτική βούληση να αξιοποιήσουν μαζικά τα δημόσια ακίνητα. Το δεύτερο βήμα είναι ένα συγκροτημένο σχέδιο Masteplan αξιοποίησης. Άλλωστε σε κάθε εποχή, και ειδικά σήμερα, και για κάθε ζήτημα,  υπάρχουν οι ενδεδειγμένες λύσεις αρκεί οι κυβερνώντες, οι πολίτες και οι επενδυτές να σκέφτονται και ενσωματώνουν με ταχύτητά, αποτελεσματικά, ρεαλιστικά και αντισυμβατικά την κοινή λογική.

Μοιραστείτε το: