Δημοσίευση του άρθρου στο www.real.gr την 14-8-2014 Η ονομασία του νέου φόρου ακινήτων δικαιολογείται μόνο ως προς την ενιαία  εισπρακτική στόχευση του. Μοναδικός στόχος είναι η είσπραξη 3 δις ευρώ σε μια στείρα λογική αύξησης των δημοσίων εσόδων με κάθε αναπτυξιακό κόστος. Η εφαρμογή του δίκαια αποτέλεσε αντικείμενο καθολικών αντιδράσεων αφού περιέχει πολλαπλές αδικίες για […]