Δημοσιεύθηκε στην Real News, ένθετο Real Money,12-10-2014 Ανέκαθεν, αλλά κυρίως μετά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, το όνειρο ζωής της ελληνικής κοινωνίας ήταν η επένδυση στην ακίνητη περιουσία. Για την πλειοψηφία το όνειρο αυτό είχε μια κύρια έκφραση, την απόκτηση της πρώτης κατοικίας. Για γενιές  νοικοκυριών η στέγαση της οικογενείας αποτέλεσε διαχρονικά ένα κορυφαίο σκοπό. […]