Η πιο αναγκαία μεταρρύθμιση για την Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε στο portal www.statesmen.gr

Με δεδομένες πλέον τις επερχόμενες αποκρατικοποιήσεις οι επενδυτικές στρατηγικές συμμαχίες πλέον τίθενται ιδιαιτέρως σημαντικές για την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Ειδικά την περίοδο της κρίσης, δυνητικά και υπό συγκεκριμένους όρους, μπορεί να αποτελέσουν καταλύτη ανάπτυξης με την ενεργοποίηση κρίσιμων επενδυτικών κεφαλαίων. Επενδυτικά κεφάλαια που είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο, για την προστασία του δημοσίου και εθνικού συμφέροντος, να είναι ελληνικών συμφερόντων.

Ήδη τα προηγούμενα έτη οι επενδυτικές στρατηγικές συμμαχίες έχουν εκφραστεί με διάφορους τρόπους στην ελληνική οικονομία είτε με την εξαγορά ελληνικών τραπεζών, κρατικών εταιρειών, είτε με τη συμμετοχή διεθνών παικτών σε κοινοπραξίες αναδοχής δημοσίων έργων είτε με σύμπραξη διεθνών παικτών με ομίλους ελληνικών συμφερόντων στο τομέα της ενέργειας, είτε με την παραχώρηση λιμενικών και συγκοινωνιακών υποδομών σε διεθνής παίκτες όπως στο λιμάνι του Πειραιά και το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Συμμαχίες οι οποίες υλοποιηθήκαν με ελληνική ή ξένα κεφάλαια, άλλοτε με επιτυχία άλλοτε χωρίς.

Αυτές είναι σημαντικό να υλοποιούνται κάτω από συγκεκριμένους και σαφείς όρους ώστε να μεγιστοποιείται η απόδοση της συμμαχίας τόσο για την Ελλάδα, την ελληνική κοινωνία και οικονομία όσο και για τους επενδυτές. Συμμαχίες χωρίς την λογική αμοιβαίων οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών, μιας winwin κατάστασης, δεν είναι δόκιμες και σχεδόν σίγουρα οδηγούνται σε αδιέξοδο. Άλλωστε οι δόκιμες συνεργασίες, όπως άλλωστε προκύπτει και από το νόημα της ίδιας της λέξης, είναι αυτές οι οποίες οδηγούν σε οφέλη για όλες τις πλευρές και βέβαια σε τελική ανάλυση για τους έλληνες πολίτες και καταναλωτές.

Συνοπτικά οι βασικοί όροι και στόχοι των συμμαχιών αυτών επιβάλλονται από την κοινή λογική και την πραγματικότητα με πρωτεύοντες τους ακόλουθους:

  1. Η ενεργοποίηση ελληνικών επενδυτικών κεφαλαίων.
  2. Η εύρυθμη και πιο ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών με την παροχή πιο ποιοτικών και οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
  3. Η ορθή διαχείριση των αντληθέντων κρατικών πόρων, πέρα από το χρέος, για κοινωνικές δαπάνες
  4. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  5. Η βιώσιμη αξιοποίηση και ο εκσυγχρονισμός των υπό παραχώρηση υποδομών ή προς αποκρατικοποίηση οργανισμών
  6. Η μεταφορά  και διάχυση της ειδίκευσης, τεχνογνωσίας και πρακτικών διοίκησης στην ελληνική οικονομία και ειδικά στο μικρομεσαίο τομέα.
  7. Η περαιτέρω επέκταση των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και ευρύτερα στο διεθνές γίγνεσθαι
  8. Η πλήρης εξασφάλιση θεμάτων ασφαλείας και άμυνας της χώρας, αφού μόνο το ελληνικό κράτος και η κυβέρνηση του έχουν συνταγματικά και ουσιαστικά την απόλυτη ευθύνη για τα δημόσια αυτά αγαθά.

Στη σημερινή στιγμή η μεγάλη πρόκληση είναι η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων ελληνικών συμφερόντων, ενώ η βασική προϋπόθεση επιτυχίας είναι η ορθή λειτουργία τους ελληνικού κράτους για την μέγιστη αξιοποίηση των επενδύσεων και συμμαχιών αυτών. Ένας κρατικός τομέας που πρέπει να λειτουργήσει ώς στρατηγείο, ρυθμιστής-ελεγκτής, πόλος διασφάλισης του κοινωνικού συμφέροντος και κατ’ ουσία ως υποστηρικτής των υγιών επενδύσεων. Αυτή η λειτουργία παραμένει σήμερα το επιθυμητό και το μεγάλο ζητούμενο. Οι ελλείψεις, η αναποτελεσματικότητα και η αδιαφάνεια είναι ακόμη φανερές και ουσιαστικές, θέτοντας ώς την πιο αναγκαία μεταρρύθμιση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα την αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας του βαθέως κράτους και των κρίσιμων οργανισμών της διασφάλισης δημοσίων αγαθών όπως υπουργεία, πολεοδομίες, εφορίες, ΙΚΑ, δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, κλπ. Η βελτίωση είναι εφικτή, η κοινωνική βούληση υπάρχει σε μεγάλο βαθμό, μένει η σαφής, συνεκτική, συναινετική και σταθερή πολιτική δράση για να γίνει πραγματικότητα.

Μοιραστείτε το: