Στρατηγικές συμμαχίες με αμοιβαία οφέλη

Δημοσιεύθηκε στο portal www.statesmen.gr

Οι στρατηγικές συμμαχίες είναι σημαντικές για την ελληνική οικονομία, ειδικά την περίοδο της κρίσης αφού δυνητικά και υπό όρους μπορεί να αποτελέσουν καταλύτη ανάπτυξης. Γενικά οι οικονομικές στρατηγικές συμμαχίες έχουν εκφραστεί με διάφορους τρόπους στην ελληνική οικονομία, είτε με την εξαγορά ελληνικών τραπεζών από πολυεθνικών ομίλων, είτε με τη συμμετοχή διεθνών παικτών σε κοινοπραξίες αναδοχής δημοσίων έργων είτε με σύμπραξη διεθνών παικτών με ομίλους ελληνικών συμφερόντων στο τομέα της ενέργειας όπως των υπό δημιουργία αγωγών ή έργων ανανεώσιμων πηγών, είτε με την πιθανή παραχώρηση λιμενικών και συγκοινωνιακών υποδομών σε διεθνής παίκτες όπως στο λιμάνι του Πειραιά και το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Το ελληνικό κράτος στη φιλοσοφία ενός κράτους στρατηγείου, ρυθμιστή και ελεγκτή των αγορών επιλέγει στο τομέα της οικονομίας την υλοποίηση της πολιτικής των στρατηγικών συμμαχιών αντί αποκλειστικά της δικής του επιχειρηματική πρωτοβουλίας. Καταρχάς αυτές είναι σημαντικό να υλοποιούνται κάτω από συγκεκριμένους και σαφείς όρους ώστε να μεγιστοποιείται η απόδοση της συμμαχίας τόσο για την Ελλάδα, την ελληνική οικονομία και κοινωνία όσο και για το αντίστοιχο σύμμαχο χώρα και εταιρεία. Συμμαχίες χωρίς την λογική αμοιβαίων οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών, μιας winwin κατάστασης, δεν είναι δόκιμες και σχεδόν σίγουρα οδηγούνται σε αδιέξοδο. Άλλωστε οι δόκιμες συνεργασίες, όπως άλλωστε προκύπτει και από το νόημα της ίδιας της λέξης, είναι αυτές οι οποίες οδηγούν σε οφέλη για όλες τις πλευρές και βέβαια σε τελική ανάλυση για τους έλληνες πολίτες και καταναλωτές.

Συνοπτικά οι βασικοί όροι και στόχοι των συμμαχιών αυτών τίθενται από την ίδια την κοινή λογική και την πραγματικότητα, οφείλουν να είναι σαφείς και πρέπει να είναι οι ακόλουθοι:

  •  Η εύρυθμη, ποιοτικότερη και ανταγωνιστικότερη λειτουργία των αγορών με την παροχή υπηρεσιών και προιόντων στους έλληνες πολίτες υψηλότερης ποιότητας και καλύτερων τιμών
  •  Η ορθή διαχείριση των αντληθέντων κρατικών πόρων, πέρα από το χρέος, για κοινωνικές δαπάνες
  •  Η βιώσιμη αξιοποίηση και ο εκσυχρονισμός των υπό παραχώρηση υποδομών ή προς αποκρατικοποίηση οργανισμών
  •  Η δημιουργία θέσεων εργασίας
  •  Η μεταφορά  και διάχυση της ειδίκευσης, τεχνογνωσίας και πρακτικών διοίκησης στην ελληνική οικονομία και ειδικά στο μικρομεσαίο τομέα.
  •  Η περαιτέρω επέκταση των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και ευρύτερα στο διεθνές γίγνεσθαι
  •  Η πλήρης εξασφάλιση θεμάτων ασφαλείας και άμυνας της χώρας, αφού μόνο το ελληνικό κράτος και η κυβέρνηση του έχουν συνταγματικά και ουσιαστικά την απόλυτη ευθύνη για τα δημόσια αυτά αγαθά.

Η ελληνική οικονομία μπορεί να αξιοποιήσει ουσιαστικά την συμμετοχή σε αυτή πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η τεχνογνωσία και ειδίκευση στον τομέα τους, το μέγεθος των κεφαλαίων τους, και ο αυστηρός και αποτελεσματικός τρόπος διοίκησης τους αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό την πιθανότητα επίτευξης των όρων μιας επιτυχημένης συμμαχίας που παρατέθηκαν παραπάνω. Η μεγάλη πρόκληση και βασική προυπόθεση επιτυχίας είναι η λειτουργία τους ελληνικού κράτους για την μέγιστη αξιοποίηση των συμμαχιών. Ένας κρατικός τομέας που πρέπει να λειτουργήσει ώς εγγυητής, ρυθμιστής, διαιτητής και στρατηγείο της ελληνικής οικονομίας, ως ο πόλος διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και ως υποστηρικτής των υγιών επενδύσεων και συμμαχιών. Αυτή η λειτουργία παραμένει το επιθυμητό και το μεγάλο ζητούμενο. Οι ελλείψεις, η αναποτελεσματικότητα και η αδιαφάνεια είναι ακόμη φανερές και ουσιαστικές, θέτοντας ώς την πιο αναγκαία μεταρρύθμιση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα την αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας του βαθέως κράτους και των κρίσιμων οργανισμών της διασφάλισης δημοσίων αγαθών όπως υπουργεία, πολεοδομίες, εφορίες και το ΙΚΑ. Η βελτίωση είναι εφικτή, η κοινωνική βούληση υπάρχει σε ικανό βαθμό, μένει η σαφής, συνεκτική, συναινετική και σταθερή πολιτική δράση για να γίνει πραγματικότητα.

Μοιραστείτε το: