Η ανεπάρκεια της αδράνειας

ανεπάρκεια της αδράνειας

Στην σημερινή ελληνική κοινωνία και οικονομία η λογική της αδράνειας πλέον δεν είναι αρκετή. Ειδικά στην αγορά η επιβίωση των επιχειρήσεων, γραφείων, στελεχών ή ελευθέρων επαγγελματιών δεν είναι πλέον εφικτή μόνο από την παρουσία τους και την έναρξη της δραστηριότητας τους. Σε μια κοινωνία με λιγότερες μελλοντικές υπερβολές, σε μια αγορά και οικονομία με φθίνουσα και περιορισμένη ζήτηση και σε μια περίοδο όπου το ευρώ αποκτά όλα και μεγαλύτερη σημασία, η λογική του Free ride τελείωσε, και μάλλον ανεπιστρεπτί. Είναι πλέον αναγκαία και απαραίτητη η προσφορά ουσιαστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όλο το φάσμα της αγοράς και οικονομίας.

Η ζήτηση στην οικονομία έχει μειωθεί με αποτέλεσμα η προσφορά να μην είναι δυνατόν να παραμείνει αλώβητη. Άμεση συνέπεια η αναδιάρθρωση των περισσοτέρων κλάδων, η πτώση των πωλήσεων, η μείωση των επιχειρήσεων και των απασχολουμένων. Το μέλλον φαίνεται να ανήκει σε αυτές τις επιχειρήσεις στελέχη και επαγγελματίες που θα προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Πιο σημαντική από αυτές ότι πλέον κανείς δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν σέβεται αληθινά τον καταναλωτή και πολίτη, δεν του παρέχει σωστή και χρήσιμη πληροφόρηση για το προϊόν ή υπηρεσίες του και δεν τον καθοδηγεί ορθά και ενεργά

Είναι προφανές ότι η πώληση ενός προϊόντος λη η παροχή μιας υπηρεσίας δεν είναι εφικτή για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ή επαγγελματίες χωρίς ποιότητα. Ειδικά την εποχή που η σπατάλη γίνεται παρελθόν και το κάθε ευρώ αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Τώρα η αγορά συντίθεται πλέον από όλο και πιο απαιτητικούς καταναλωτές με πιο ουσιαστική αγοραστική συνείδηση και μεγαλύτερες δυσκολίες χρηματοδότησης των επιλογών και αγορών τους. Είναι σαν ένας καταρράκτης που παρασέρνει καθένα που δεν κρατιέται γερά με την ενεργή και ποιοτική δράση του. Κάποτε ίσως και να ήταν εφικτή η επιβίωση επιχειρήσεων ή επαγγελματιών αξιοποιώντας το ανοδικό κύμα και ευφορία της εποχής. Σήμερα και στο εγγύς μέλλον η ανάγκη που εκφράζει η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας δεν καλύπτεται με την αδράνεια αλλά με ενεργητικότητα, ποιότητα και λάθη! Λάθη που συγχωρούνται και λογικά γίνονται από αυτούς που πράττουν και δημιουργούν πολλά αλλά δεν αδρανούν!

Μοιραστείτε το: