Δημοσιεύθηκε στην Real News, Real Money σελ17 06/10/2019 Η έκπτωση φόρου ποσού μέχρι 40%  των δαπανών από εργασίες ανακαίνισης, ενεργειακής, λειτουργικής ή αισθητικής αναβάθμισης ακινήτων είναι ένα από τα νέα αναπτυξιακά μέτρα της κυβέρνησης. Η δυνητική επιτυχία του είναι εφικτή, εάν υπολογιστεί ότι περίπου 2 εκατ.κτίρια έχουν ανεγερθεί με άδεια οικοδομής προ του 1980 και […]