Δημοσιεύθηκε στην Deal News 27-09-2019 Η νέα κυβέρνηση ξεκίνησε να υλοποιεί μια πολιτική μείωσης φόρων, εισφορών και επιβαρύνσεων, η οποία είναι, βάσει κοινής λογικής, θετική για την πραγματική οικονομία, δίνοντας, υπό προϋποθέσεις, μια 1η ώθηση για το απαιτούμενο αναπτυξιακό άλμα. Όμως, στη λογική  αυτή, της ανάπτυξης για όλους, η κρίσιμη προϋπόθεση επιτυχίας τέτοιων μέτρων είναι […]

Δήλωση στην Deal News 13/9/2019 Η νέα κυβέρνηση ξεκίνησε να υλοποιεί μια πολιτική μείωσης φόρων, εισφορών και επιβαρύνσεων, η οποία είναι θετική για την πραγματική οικονομία, δίνοντας, υπό προϋποθέσεις, μια 1η ώθηση για το απαιτούμενο αναπτυξιακό άλμα. Συνοπτικά, για το κλάδο των ακινήτων οι κύριες μειώσεις, και οι προϋποθέσεις επιτυχίας τους, έχουν ως κάτωθι: Α. […]

Δημοσιεύθηκε Real News 8/9/2019 Το έργο του Κτηματολογίου είναι κορυφαίο γιατί αποτελεί ένα εργαλείο ανάπτυξης. Όμως, δυστυχώς, κατάντησε μια επένδυση πολλών χαμένων κονδυλίων, με καθυστερήσεις τριών σχεδόν δεκαετιών. Σήμερα είμαστε στη φάση δήλωσης, η οποία ξεκίνησε από το 2018, των 16,5 εκατομμυρίων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων για ακίνητα στο 70% της χώρας. Η γενική συμμετοχή είναι χαμηλή. […]