Δημοσιεύθηκε Real News, Real Money, 28/7/2019 Η νέα κυβέρνηση ξεκίνησε να υλοποιεί μια πολιτική μείωσης φόρων, εισφορών και επιβαρύνσεων, η οποία είναι θετική για την πραγματική οικονομία, δίνοντας μια πρώτη μαζική ώθηση για το απαιτούμενο αναπτυξιακό άλμα.  Oι θετικές πλευρές είναι δύο κατά κύριο λόγο: Πρώτον, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και η […]